Warsztaty Literackie

 

Warsztaty Literackie
dla osób w wieku 16 – 26 lat zamieszkałych w Warszawie lub okolicach

Warsztaty Literackie w SDK cieszą się wieloletnią tradycją i renomą: są tutaj organizowane od 1986 roku, a udział w nich daje możliwość zarówno ćwiczenia warsztatu pisarskiego oraz zdobycia szerokiej wiedzy na temat specyfiki najnowszej literatury i kultury, jak i nawiązania inspirujących znajomości. W pokoju literackim Staromiejskiego Domu Kultury swoją karierę pisarską rozpoczynali m.in. Krzysztof Varga i Jacek Podsiadło, a przez wiele lat związane z instytucją były takie postaci, jak Piotr Bratkowski czy Paweł Dunin-Wąsowicz. W ubiegłych latach spotkania warsztatowe prowadzili m.in. Adam Wiedemann (poeta, prozaik, publicysta, trzykrotnie nominowany do Nagrody „Nike”), Marcin Sendecki (poeta, publicysta, były redaktor „Przekroju”), Jarosław Klejnocki (poeta, prozaik, krytyk, publicysta, wykładowca UW, obecnie – dyrektor Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza), Paweł Dunin-Wąsowicz (krytyk, publicysta, wydawca), Agnieszka Wolny-Hamkało, Jacek Dehnel, Jakub Żulczyk, Agnieszka Drotkiewicz, Darek Foks, Maria Cyranowicz, Joanna Mueller, Igor Stokfiszewski, a także artysta plastyk Zbigniew Libera oraz aktorka i reżyserka Agnieszka Glińska.

SDK jest również wydawcą wspieranego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwartalnika literackiego „Wakat/Notoria” (www.sdk.pl/wakat), który umożliwia uczestnikom zajęć publikacje na swoich łamach. Instytucja wydaje także serię poetycką „Debiuty” (wcześniej: Biblioteka „Nocy Poetów”) i organizuje wiele cyklicznych spotkań literackich, turniejów jednego wiersza oraz seminariów literaturoznawczych, z których warsztatowicze mają szansę skorzystać. Od ośmiu lat jest również organizatorem corocznego ogólnopolskiego festiwalu Manifestacje Poetyckie.

 
   
Oferujemy Państwu zajęcia:

w dziedzinie poezji, prozy, eseju, krytyki literackiej oraz dotyczące związków literatury z innymi dyscyplinami wiedzy (socjologią, filozofią) i twórczości (teatrem, filmem, muzyką, sztukami plastycznymi, performancem)

odbywające się w każdą środę przez dwie godziny (od godz. 18.00 lub 18.30), w okresie od 20 lutego do końca czerwca 2013 roku

prowadzone przez aktywnych twórczo poetów, prozaików, krytyków i teoretyków kultury, redaktorów pism, wykładowców akademickich

obejmujące warsztaty kreatywnego pisania (pracę z tekstami uczestników lub konstruowanie nowych tekstów), analizę współczesnych utworów literackich, historię i krytykę najnowszej literatury oraz kultury (aż po dzień dzisiejszy), rozpoznawanie jej aktualnych prądów oraz medialnych form obecności (w tym – nagród), rynku czasopiśmienniczego i wydawniczego w Polsce, a także struktur „życia literackiego”

 
   
Uczestnikom naszych warsztatów zapewniamy ponadto:

możliwość indywidualnych konsultacji swojej twórczości podczas Literackiego Punktu Konsultacyjnego (środy, godz. 16.00 – 18.00)

druk i prezentację arkusza poetyckiego lub prozatorskiego z recenzją wybranego krytyka

możliwość wspólnego zredagowania antologii powarsztatowej, która ukaże się nakładem Organizatora

otrzymywanie informacji o odbywających się spotkaniach autorskich, dyskusjach, turniejach, festiwalach i innych wydarzeniach kulturalnych

pomoc w publikacjach na łamach prasy ogólnopolskiej oraz stałą kuratelę koordynatora warsztatów i opiekuna grupy

 
   
Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 31 stycznia 2013 roku drogą elektroniczną na adres: warsztaty.sdk@gmail.com

Zgłoszenie powinno zawierać:

– dane osobowe (imię i nazwisko, nr telefonu, wiek)
– krótką notkę biograficzną (typ i nazwa szkoły / kierunek studiów, rodzaj uprawianej twórczości, dotychczasowe osiągnięcia, inne zainteresowania, a także informację o preferowanych autorach / książkach oraz o znajomości najmłodszej polskiej poezji i prozy – dane te nie będą brane pod uwagę podczas postępowania kwalifikacyjnego)
– próbkę twórczości własnej (zestaw 10 wierszy i/ lub prozę i/ lub esej do 7 stron maszynopisu.
Wszystkie utwory powinny zostać zebrane w jeden wspólny plik tekstowy (doc., odt. lub pdf.) podpisany imieniem i nazwiskiem!
)

Osoby zakwalifikowane na warsztaty zostaną o tym powiadomione pocztą elektroniczną.

Staromiejski Dom Kultury
Rynek Starego Miasta 2
00–272 Warszawa
(0-22) 831–23–75
zgłoszenia: warsztaty.sdk@gmail.com

koordynator: Beata Gula
www.sdk.pl
działalność literacka: www.manifestacjepoetyckie.sdk.pl

info o warsztatach na portalu Facebook: http://www.facebook.com/events/145341035619859/?context=create


ZAPRASZAMY