Warsztaty prowadzone przez Zbigniewa Liberę
Formy Otwartej
przeznaczone dla twórczych osób w wieku 18-28 lat

od stycznia do czerwca 2012
– zajęcia raz na dwa tygodnie w Piwnicy Largactil SDK

Program pracy z uczestnikami warsztatów został stworzony
w oparciu o teorię Formy Otwartej Oskara Hansena oraz o Działania KwiekKulik z lat 70. W powołanym przez siebie Studiu Formy Otwartej w Akademii Sztuk Pięknych w Pradze, Libera wypracował własny, oryginalny zestaw metod pracy ze studentami, nadając tym samym nowy wymiar tradycji Formy Otwartej.


Lektury wykorzystywane podczas warsztatów
-
Oskar Hansen, Ku Formie Otwartej, pod redakcją Joli Goli, Warszawa, Fundacja Galerii Foksal 2005
- Piktogram nr 5/6 2006
- Guy Debord, Dzieła Filmowe, Ha!Art, Kraków 2007
- Guy Debord, Społeczeństwo spektaklu, Ha!Art, Kraków 2006
- Łukasz Ronduda, Studio Formy Otwartej Zbigniewa Libery
- Giorgio Agamben, Wspólnota, która nadchodzi
___________________________________________________________________________________________

Zbigniew Libera to jeden z najciekawszych i najważniejszych polskich artystów sztuki współczesnej. Jego prace - fotografie, filmy wideo, instalacje, obiekty i rysunki - w przenikliwy i przewrotny intelektualnie sposób grają ze stereotypami współczesnej kultury. Jego wstrząsające prace wideo z lat 80. (m.in. "Obrzędy intymne" i "Perseweracja mistyczna") wyprzedziły o 10 lat falę "sztuki ciała". W połowie lat 90. Libera zaczyna tworzyć "Urządzenia korekcyjne" - obiekty będące przetworzeniem istniejących już produktów, przedmiotów masowej konsumpcji. Projektuje także przetworzone zabawki, prace odsłaniające mechanizmy wychowywania, edukacji i tresury kulturowej, z których najgłośniejszą staje się "Lego. Obóz koncentracyjny". Od tego też czasu jest jednym z filarów tzw. sztuki krytycznej, również w sensie instytucjonalnym - mimo rozwoju kariery cały czas blisko związany jest z środowiskami niezależnymi."( biogram zacytowany ze strony Galerii Raster)