Manifestacje Poetyckie 2012
Muzeum Niewinności
Przygotowanie:
Sylwia Omiotek, Jakub Głuszak

sobota, Muzeum Literatury