Manifestacje Poetyckie 2012
Re-konstrukcja ekopolis w najnowszej polskiej literaturze. W tył, w przód czy poza czasem?
Otwierają: Michał Czaja, Michał Kasprzak;
Uczestniczą: Maria Cyranowicz, Jakub Momro, Piotr Śliwiński.

sobota, Staromiejski Dom Kultury