Manifestacje Poetyckie 2012
Otwarty Turniej
1 Wiersza dedykowany Tomkowi Pułce

niedziela, Kamienica na Wójtowskiej