Manifestacje Poetyckie 2014 
Pierwsza dekada za nami! Coroczny zlot poetów – wszędobylskich i niedrukowanych, głośnych i przemilczanych, poczytnych
i nieczytelnych – stawi (afirmatywny) opór nudnym odczytom i oficjalnym galom. W otwartych dyskusjach i akcjach plenerowych poezja otworzy nas na afekty i ich efekty. Nasi poeci w nowych aranżacjach wejdą w bliskie związki z muzyką i sztukami wizualnymi. Dziewczyński głos w przestrzeni Wspólnego Pokoju zwieńczy roczne feminarium literatury kobiet. Podczas minikongresu czasopism zapytamy, czym jest kultura bez centrum i centrum bez kultury, a redaktorzy literackich periodyków spróbują wspólnie wypracować nowe więzi między polityką a kulturą. Wreszcie – do polskiej rzeczywistości literackiej zaadaptujemy zjawisko trashu jako głosu z estetycznych i egzystencjalnych marginesów. Ponadto: koncerty, sekrety, panele dyskusyjne, maratony, instalacje, performance, Turniej Jednego Wiersza i dużo, duuużo poezji w tle i na pierwszym planie. Wiersze do dyspozycji i afektacji!

Piotr Młodożeniec

P R O G R A M

Ach, pomóż wspomóż dopomóż ty – jedyny jedyniutki wyjątku czuły
odeprzeć tłumne pospolite armie reguły
(Edward Stachura, SIĘ)

X Manifestacje Poetyckie. Zatoczyliśmy symboliczne koło od festiwalowego pikniku na skarpie Mariensztatu, przez Instytut Teatralny, Basen Artystyczny, Nowy Wspaniały Świat do Muzeum Literatury, pomieszaliśmy konwencje, narracje, gościliśmy kilkuset poetów i artystów. Co roku dyskusje i utopie, czytanie i słuchanie i zawsze na nowo odkrywana poetyka relacji w naszych „wspólnych pokojach”. W tym roku afekt , literatura i sztuka afirmatywna jako motyw główny.
Na Mariensztacie, na łące, 10 lat temu, nienazwane „samo SIĘ działo”.

Zapraszamy!
Beata Gula


\

Beata Gula 
Animatorka kultury, redaktorka serii wydawniczych SDK: Biblioteka Nocy Poetów, Wakat Kwadrat, Debiuty. Dyrektorka warszawskiego Festiwalu Literackiego Manifestacje Poetyckie. Koordynatorka warsztatów literackich, seminariów promujących czytelnictwo, od lat 90-tych kuratorka następujących akcji w przestrzeni publicznej: Ulica Artystów, Uliczny Teatr Poezji Serwus Madonna, Francuska Poezji, organizatorka wraz
z Tomkiem Świtalskim 10-letniej, cyklicznej (raz w miesiącu – od 2000 do 2009 roku odbyło się 100 imprez) Nocy Poetów w warszawskich klubach. Instruktorka literacka w Staromiejskim Domu Kultury. (fot. Piotr Kosela)


 
Trasa W-Z schody ruchome pod Pl. Zamkowym, 1 - 30 września 2014  
Wystawa plakatów Piotra Młodożeńca
Na wystawie prezentujemy plakaty Piotra Młodożeńca i kilka wierszy jego dziadka Stanisława (1895-1959), jednego
z najwybitniejszych polskich futurystów. Wybraliśmy poezję pełną afirmacji i malarskiej wyobraźni, korespondencję przeszłości z przyszłością. Plakaty Piotra towarzyszyły dziesięciu edycjom Festiwalu, były wizualną manifestacją poetycką. Upodmiotowieniem litery. Przeobrażeniem tekstu w obraz, a obrazu w tekst. http://www.cultus.org.pl/galeria-w-z/
 

 

 

 
Piątek, 05.09.14  
Muzeum Literatury Rynek Starego Miasta 20 www.muzeumliteratury.pl
18.00 OTWARCIE FESTIWALU
18.30
DYSKUSJA: Literatura i sztuka afirmatywna
Prowadzenie: Michał Czaja: Goście: Przemysław Czapliński, Monika Glosowitz, Igor Stokfiszewski, Jaśmina Wójcik.
 
Tematem przewodnim panelu będzie afirmatywność i afekt. Zależy nam przede wszystkim na tym, byśmy mogli wspólnie poszukać konkretnych zjawisk w literaturze i sztuce, które określają potencjalne warunki wyjścia z negatywności. Chcielibyśmy przyjrzeć się sztuce i literaturze jako miejscu, w którym to, co możliwe, nieustannie ustanawia swoją podmiotowość w sieci delikatnych struktur społecznych. Potencjał literatury i sztuki może stanowić dla nas punkt wyjścia do rozważań nad etyką afirmatywną, poetyką  relacji, empatią, odpowiedzialnością autora i odbiorcy. Porozmawiamy, w jaki sposób sztuka i literatura jako formy komunikacji oddziałują na inne formy współistnienia, na ile potrafią stać się laboratorium konstruktywnych utopii, siecią wymiany.
 

Michał Czaja (1983)
Poeta, krytyk literacki, ukończył filologię polską, obecnie prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku kulturoznawstwo. Specjalizuje się we współczesnych teoriach literackich, poetyce intersemiotycznej i teoriach tekstów kultury. Jest pracownikiem Instytutu Badań Literackich PAN, a także członkiem Ośrodka Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem. Wiersze, prozę oraz teksty krytyczno-literackie publikował m.in. w Lampie, Zeszytach Poetyckich, Kofeinie Art-Zin,Neurokulturze. W Staromiejskim Domu Kultury ukazała się jego książka poetycka Bo to nowa krytyka będzie o miłości. Mieszka w Warszawie.


Przemysław Czapliński (1962) 
Profesor zwyczajny; historyk literatury XX i XXI wieku, eseista, tłumacz, krytyk literacki; współtwórca Zakładu Antropologii Literatury (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Autor ponad dziesięciu książek autorskich – ostatnio: Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje(Warszawa 2009) oraz Resztki nowoczesności. Dwa studia o literaturze i życiu (Kraków 2011).
Redaktor wielu książek zbiorowych – ostatnio ukazały się: zbiór studiów Nowoczesność i sarmatyzm (Poznań 2011) oraz antologia obcojęzycznych przekładów Literatura ustna (Gdańsk 2011). Współredaktor licznych książek zbiorowych – ostatnio: Zagłada. Współczesne problemy rozumienia 
i przedstawiania (wespół z Ewą Domańską, Poznań 2009), Jaka antropologia literatury jest dzisiaj możliwa (wespół z Anną Legeżyńską i Marcinem Jaworskim, Poznań 2010). Razem z Łukaszem Zarembą przetłumaczył książkę Jamesa EnglishaEkonomia prestiżu (NCK, Warszawa 2012). Ostatnio ukazała się - przygotowana przez niego razem z Anną Mizerką – książka Kamp. Antologia przekładów (Universitas 2013). 
Pola zainteresowań: historia literatury XX i XXI wieku; socjologia i antropologia literatury; literatura późnych świadectw Holokaustu; estetyka XX wieku.  
Wykładał gościnnie na uniwersytecie Humboldta w Berlinie, uniwersytecie Harvarda w Bostonie, Université Libre w Brukseli, a także w Ratyzbonie, Dreźnie, Budapeszcie, Illinois, Tybindze, Monachium, Florencji, Bolonii, Pizie.
Laureat Medalu Młodej Sztuki (1996), Nagrody im. Ludwika Frydego (1997), Nagrody Kościelskich (1998), Nagrody Prezesa Rady Ministrów (1999) oraz Nagrody im. Kazimierza Wyki (2004). (fot. Danuta Wrągiel)


MONIKA GLOSOWITZ
literaturoznawczyni, pedagożka, animatorka kultury. Absolwentka śląskiego MISH-u, Akademii „Artes Liberales”, Uniwersytetu w Utrechcie oraz Uniwersytetu w Granadzie. Publikowała m.in. w „Śląskich Studiach Polonistycznych”, „Opcjach”, „FA-arcie”, „małej kulturze współczesnej”, „eleWatorze”, „Portrecie”, „artPapierze”, „Korespondencji z Ojcem” i pracach zbiorowych. Stale współpracuje z „Opcjami” – jako sekretarka redakcji – i „artPapierem” – redagując dział poetycki. Jej zainteresowania badawcze dotyczą reprezentacji kobiecych realizowanych za pomocą różnych mediów artystycznych i problematyzujących je interdyscyplinarnych teorii feministycznych. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą estetyce afektywnej.


Igor Stokfiszewski – (1979)
krytyk literacki, dramaturg, publicysta i członek zespołu Krytyki Politycznej. Autor książki Zwrot polityczny (2009). W latach 2001 – 2006 redaktor działu literackiego magazynu Ha!art, obecnie redaktor trójjęzycznego magazynu literackiego Radar. Współredaktor tomów Tekstylia. O „rocznikach siedemdziesiątych” (2002) oraz Ludzie, miasta. Literatura Białorusi, Niemiec, Polski i Ukrainy – ślady „nieistniejącego języka” (2008). Współpracował przy spektaklach w reżyserii Wojtka Klemma, działaniach artystyczno-społecznych prowadzonych w krakowskiej Nowej Hucie przez Bartosza Szydłowskiego oraz interwencjach miejskich rozwijanych pod opieką kuratorską Loli Arias (grupa Postnuclear) i Stefana Kaegi (kolektyw Rimini Protokoll). Wraz z Arturem Żmijewskim zrealizował inscenizację Mszy w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Jako badacz zajmował się wspólnotowymi aspektami aktualnych działań prowadzonych w Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards we włoskiej Pontederze. Był członkiem zespołu 7. Berlin Biennale (2012), przygotowanego pod opieką kuratorską Artura Żmijewskiego we współpracy z Joanną Warszą i petersburską grupą Voina.


JAŚMINA WÓJCIK
Urodzona w 1983r. w Warszawie.
Asystentka w Pracowni Multimedialnej Kreacji Artystycznej prof. Wiktora Jędrzejca na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych od 2008 r.
Dyplom z wyróżnieniemw Pracowni Multimedialnej Kreacji Artystycznej prof. Stanisława Wieczorka i aneks w Pracowni Przestrzeni Audiowizualnej prof. Grzegorza Kowalskiego w 2008r.
W 2010 r. obroniła doktorat na macierzystej uczelni.
Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2007/2008 i 2013.
Laureatka I nagrody w Konkursie Samsung Art Master i Grand Prix konkursu KinoPolska i Onetu „Film w minutęw 2007 roku.
W 2012 r. ukończyła Interdyscyplinarne studia podyplomowe „Sztuka / przestrzeń publiczna / demokracja – relacje i możliwości” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Od 2012r. słuchaczka Seminarium Igora Stokfiszewskiego „Sztuka jako narzędzie zmiany rzeczywistości“ w ramach Instytutu Studiów Zaawansowanych.
W 2013 r. rezydencja w A.I.R. FUTURA w ramach Visegrad Artist Residency Program – Visual and Sound Arts, Praga, Czechy
Prace w zbiorach: „Zachęta“ Narodowa Galeria Sztuki, kolekcje prywatne
www.jasminawojcik.pl
www.jasminawojcik.blogspot.com

 
Galeria Czułość ul. Widok 5/7/9
Czułość to oddolny, niezależny, awangardowy ruch w fotografii współczesnej. Współorganizująca się grupa artystów młodego pokolenia
i wolnomyślicieli z innych, towarzyszących nam dziedzin sztuki i kultury. Prowadzimy odważne projekty wystawiennicze, wydajemy ziny, bezkompromisowo zabieramy głos w dyskusjach na temat sztuki współczesnej. Czułość powstała 29 lipca 2010 r. z inicjatywy Janka Zamoyskiego
i Witka Orskiego w kamienicy 5­10­15, na ul. Mokotowskiej 73 w Warszawie. W grudniu 2010 r. przeniosła się do willi na Saskiej Kępie, na ul. Dąbrowiecką 1A. Od marca 2013, dzięki mecenatowi Griffin Art Space, rezydowała w zachodniej oficynie zabytkowej Hali Koszyki. Obecnie mieści się na ul. Widok i prowadzona jest przez Janka Zamoyskiego.
W 2013 roku Czułość otrzymała nagrodę za najlepszą prezentację na targach sztuki Viennafair The New Contemporary.
 
21.00 CZYTANIE Kamila Janiak, Grzegorz Jędrek, Szczepan Kopyt  

Kamila Janiak
Urodziła się i mieszka w Warszawie. Wiersze publikowała m.in. w "Akcencie", "Czasie Kultury", "FA-arcie", "Odrze", "Toposie", "Dzienniku"
i "Gazecie Wyborczej". W 2007 roku w wydawnictwie Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie ukazał się jej debiutancki tomik "frajerom śmierć
i inne historie". W roku 2009 Fundacja Modern Art Means Modern Artist Language (MAMMAL) wydała jej drugi tomik "kto zabił bambi". Obecnie zbiera się do wydania trzeciej książki. Śpiewa i pisze w DAS MOON (electro industrial), WE HATE ROSES (grunge punk), TAK ZWANI MORDERCY (najsmutniejsze piosenki świata) i DELIRA & KOMPANY (heavy folk).


Grzegorz Jędrek
studiuje literaturoznawstwo; kulturoznawca, redaktor pisma "Dworzec Wschodni". Twórca portalu „katedrakrytyki.pl”. Prowadzi zajęcia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Zajmuje się najnowszą poezją. Obecnie pracuje w Social Media. Wydał tom „Badland”.


Szczepan Kopyt
poeta i muzyk. Ostatnio ogłosił „kir” (2013). Mieszka w Poznaniu.


 
21.30 KONCERT:Starego
 
Założyliśmy zespół w 2012 roku. Ja, czyli Paweł Gawlik, piszę teksty i śpiewam. Zespół odpowiada za muzykę,
w którą się w zasadzie nie mieszam. Filip Jaremko, nasz perkusista, ukuł na nasze brzmienie określenie "poetycki bastard punk dla całej rodziny" i wszystkim z zespołu się ono spodobało, bo wcześniej nie wiedzieliśmy jak nazwać tę wypadkową naszych doświadczeń i gustów. Dla części
z nas, w tym mnie, to pierwszy zespół w życiu. Dla niektórych kolejny. Mamy też w swoim manszafcie absolwenta Akademii Muzycznej. Połowa zespołu twierdzi, że umie czytać nuty. Najmłodszego członka zespołu od najstarszego dzieli pięć lat.
No i tak. Zagraliśmy dotąd prawie 30 koncertów, napisaliśmy prawie 30 piosenek. Wszystkie po polsku, więc przy dobrym nagłośnieniu można posłuchać i muzyki, i słów. Ostatnio zagraliśmy wszystkie nasze kawałki na jednym występie i wyszło nam, że możemy grać przez 3 godziny. Co nas bardzo cieszy, bo lubimy się nie spieszyć na scenie.

Paweł Gawlik - wokal; Filip Jaremko - perkusja;
Jędrzej Kołtunowicz
- saksofon;
Magdalena Siemieniako
- gitara;
Mateusz Śmigasiewicz -
gitara basowa;
Wiktor Świątkowski
– gitara.

 
22.00 CZYTANIE
Konrad Góra, Elżbieta Lipińska, Natalia Malek, Robert Rybicki
 

Elżbieta Lipińska
poetka, prawnik. Wydała cztery książki poetyckie: „Pożegnanie z czerwienią”(2007), „Maj to łagodny miesiąc”(2008), „Rejestry”(2011), „Na końcu języka” (2013). Laureatka kilku konkursów poetyckich, w tym Tyskiej Zimy Poetyckiej. Wiersze drukowały także czasopisma m.in. Autograf, Red, Fraza, Cegła, Wakat, Odra, Portret, Gazeta Wyborcza. Mieszka we Wrocławiu. Strona autorki: www.elkaone.lipinscy.net


Robert Rybicki
Urodzony w Rybniku w 1976 roku czytelnik, redaktor, poeta, widz i słuchacz; autor kilku zbiorów wierszy: "Epifanie i katatonie" (Mikołów 2003), "Motta robali" (Mikołów 2005), "Stos gitar" (Warszawa 2009), "Gram, mózgu" (Poznań 2010), "masakra kalaczakra" (Poznań 2011), "Dar Lůzrů/Dar Meneli" (Ostrava 2014). Kursuje po środkowej Europie.

 
22.40 ▲ PROJEKT: raWar
Maria Cyranowicz
 
RAWAR :::: MONOLOG BABY Z BLOKU :::: HISTORIA MÓWIONA :::: RAWAR
RAWAR to projekt tekstowy dedykowany dla rodzimych użytkowników języka polskiego. Zapewnia komfortowy i bezpieczny odbiór niezniekształconej historii mówionej o najwyższej jakości doświadczenia osobistego. Wyposażony w obsługiwane intuicyjnie elementy interpretujące umożliwia optymalne odwzorowanie dźwięku źródłowego. Specjalnie profilowane sekwencje głosowe pozwalają na wygodne i wszechstronne manewrowanie wszystkimi lokacjami. Otwarta konstrukcja tekstowa precyzyjnie pochłania szumy z otoczenia. Gwarantowany zerowy poziom utraty uwagi.
RAWAR :::::: ABY BIAŁOSZEWSKI BYŁ BARDZIEJ CZYTELNIĄ ::::::: RAWAR
 

Maria Cyranowicz
maria.braque.cyranowicz poetka, krytyczka; autorka pięciu tomików poetyckich: „neutralizacje”, „i magii nacja”, „piąty element to fiksja”, „psychodelicje”, „den.presja”; redaktorka czasopisma „Wakat”; współredaktorka książki „Gada !zabić? pa]n[tologia neolingwizmu” oraz pierwszej
w Polsce antologii poezji kobiet „Solistki”.


 
23.00 KONCERT:Tlenek Jazzawy
Staś Legus: battery (barabany); Tomek Świtalski: sax.tenor
 

fot. Bartek Górka
 
23.20 CZYTANIE Kamil Brewiński, Michał Krawiel, Szymon Szwarc  

Kamil Brewiński
ur. 3. VII. 1984 r. w Lublinie. Autor książki "Clubbing".


Szymon Szwarc – ur. 1986r.
poeta, muzykant, skończył filologię polską na UMK w Toruniu, wydał dwie książki poetyckie – „Kot w tympanonie” (Wydawnictwo „Rita Baum”, Wrocław 2012) oraz „Umowa o dzieło” (WBPiCAK, Poznań 2014). Członek zespołu Jesień. Mieszka w Toruniu.


Tomasz Świtalski
Animator kultury, kurator Galerii Wyjście Awaryjne SDK, organizator wraz z Beatą Gulą 10-letniej, cyklicznej (raz w miesiącu – od 2000 do 2009 roku odbyło się 100 imprez) Nocy Poetów w warszawskich klubach i Festiwalu Literackiego Manifestacje Poetyckie.


 
24.00 KONCERT:Obligatory Cripplesbathroom punk
Kasia - drums ; Szymon - voc ; Maciek - guitar/voc
 

"NIGGA PLEASE. Było strasznie. Zjarana perkusistka nie bardzo ogarniała, co się dzieje na scenie. Gitarzysta coś tam sobie rzępolił, a wokalista, jak na wokalistę przystało, darł się. Wszystko razem brzmiało, jak nieudana podróbka Monotonix. MASAKRA.".
wolnamuzyka.blogspot.com
http://badindian.bandcamp.com/album/dinosaurs

 


Sobota, 06.09.14

 

Muzeum Literatury Rynek Starego Miasta 20

www.muzeumliteratury.pl
WSPÓLNY POKÓJ
"Wspólny pokój" wziął się z odwróconego tytułu eseju Virginii Woolf z 1929 roku. Autorka zauważała, że kobietom do pisania są potrzebne dwie rzeczy – trochę swoich pieniędzy, a także tytułowy "własny pokój". Dzisiaj, gdy własne lokum i niezależność finansowa przestały być dla nich nieosiągalnymi luksusami, jest im potrzebne co innego, a mianowicie "wspólny pokój". Chodzi tu o takie miejsce w języku, w którym pojedyncze kobiece idiolekty i doświadczenia mogłyby się spotkać. Tak powstało nasze seminarium – grupa dyskusyjna – klub miłośniczek czytania i pisania – lusterko osobliwości – wspólny pokój wędrujących matek i nomadek.
UCIECZKA Z ORANŻERII: DOMINIKA ŚWIĘCICKA


Dominika Święcicka
założycielka Wiadomości Drzewa Olbrzyma - czasopisma o roślinach, grzybach i sztuce. Śledzi każdą roślinę, która uciekła z oranżerii. O sobie: jestem tym, co jem, czyli burakiem. 
INSTALACJA WSPÓLNEGO POKOJU: Pszczoły Live, Żółw, Sekrety, Pozytywki
12.00 ▲ WARSZTATY: Zróbmy, dziewczyny, piramidę futryn, czyli jeszcze kilka pytań
o siostrzeństwo
(część 1) Prowadzenie: Joanna Mueller
Warsztatowiczki: Monika M. Błaszczak, Katarzyna Czeczot, Maria Cyranowicz, Jakub Głuszak, Beata Gula, Katarzyna Hagmajer, Aneta Kamińska, Joanna Łańcucka, Justyna Radczyńska, Bianka Rolando, Ola Wasilewska + goście
 
Idea siostrzeństwa pojawiła się w 1970 roku wraz z antologią Sisterhood is Powerful pod redakcją Robin Morgan. Od tego czasu wypływała na powierzchnię wraz z kolejnymi nurtami feminizmu, jednak równie regularnie bywała znoszona przez prądy wobec niej krytyczne (by przywołać choćby redefinicję siostrzeństwa według Bell Hooks).
Podczas seminarium we Wspólnym Pokoju spróbujemy jeszcze raz zadać pytania o solidarność kobiet lub – odwrotnie – o poczucie wykluczenia pewnych doświadczeń (przekonań, języków, perspektyw – w tym także perspektywy "bratniej", męskiej) ze współczesnych debat feministycznych.
Postaramy się jednak, żeby nie była to jałowa rozmowa o ogólnikach. Celem naszego spotkania będzie stworzenie tekstów (wierszy, kolaży słowno-obrazkowych, odezw, ulotek, wyznań, wyklejanek itp.), w których pokażemy, co nas prywatnie uwiera we współczesnym siostrzeństwie, co nas
z niego wyłącza i co nie pozwala nam mówić w imieniu kobiet naprawdę "wspólnym głosem".
Zachętą do tworzenia własnych tekstów niech będzie cytat o "dziewczyńskiej piramidzie futryn" pożyczony z wiersza Próba doszorowania Justyny Bargielskiej. Oprócz utworów autorki Nudelmana będziemy czytać wiersze innych poetek i poetów oraz wyimki ze sztandarowych dzieł feministycznych poświęconych sisterhood. Jako lektury pomocnicze (dla chętnych) chciałabym polecić powieść Raj Toni Morrison, Cwaniary Sylwii Chutnik, Matkę feministkę Agnieszki Graff, a jako kontekst filmowy – miniserial Top of the Lake w reżyserii Jane Campion. Wszelkie własne "odniesienia siostrzańskie" w książkach, filmach, sztukach wizualnych – będą mile widziane.
Na seminarium zapraszam wszystkich, którzy czują, że sisterhood – chociaż powerful – zachowuje się czasem jak Robin Hood: kradnie prywatne języki, przykrawa do sztancy i obdziela wszystkim po równo. Będziemy podkradać zawłaszczone przez feministyczną Robin Hoodkę słowa i szkicować wizje siostrzańskich (ale też braterskich) relacji od nowa. Przynieście swoje cegiełki do "piramidy futryn" – i do zobaczenia we Wspólnym Pokoju!
 

Joanna Mueller
urodzona w 1979 roku w Pile. Poetka, eseistka, redaktorka. Wydała trzy tomy poetyckie: „Somnambóle fantomowe” (Kraków 2003), „Zagniazdowniki/Gniazdowniki” (Kraków 2007, nominacja do Nagrody Literackiej Gdynia) i „Wylinki” (Wrocław 2010) oraz dwie książki eseistyczne: „Stratygrafie” (Wrocław 2010, nagroda Warszawska Premiera Literacka) i „Powlekać rosnące” (Wrocław 2013). Redaktorka (razem z Marią Cyranowicz i Justyną Radczyńską) książki „Solistki. Antologia poezji kobiet (1989–2009)”. Mieszka w Warszawie.
fot. Ola Wasilewskan

13.30 ▲ CZYTANIE 1
Małgorzata Lebda, Joanna Łańcucka, Bianka Rolando, Ewa Sonnenberg, Renata Senktas
 
 

Małgorzata Lebda (ur. w 1985 r. w Nowym Sączu),
wyróżniona Stypendium Twórczym Miasta Krakowa (2006), Stypendium Grazelli (2006), Stypendium MKiDN (2012). Ostatnio wydała tom Granica lasu (WBPiCAK, Poznań 2013), jej wiersze tłumaczone były na języki: angielski, czeski, serbski, słoweński, rumuński. Fotografuje. Doktor nauk humanistycznych. Mieszka w Krakowie.


Joanna Łańcucka
Urodzona w 1978 roku w Skierniewicach. Studiowała na ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi, na Wydziale Edukacji Wizualnej.
Rysuje, haftuje, pisze. W 2013 roku wydała debiutancką książkę pt. "Stara Słaboniowa i Spiekładuchy", do której wykonała również ilustracje.
Żyje i tworzy w Warszawie.

Bianka Rolando, ur.79 roku.
poetka, artystka sztuk wizualnych


Ewa Sonnenberg
poetka. Publikacje we wszystkich pismach literackich w Polsce. Wiersze tłumaczone na język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, szwedzki, turecki, rosyjski, węgierki, słoweński, słowacki, czeski, serbski, macedoński, bośniacki, włoski, ukraiński. Opublikowane tomiki: „Hazard” (Wrocław, 1995), „Kraina tysiąca notesów” (Dzierżoniów, 1997), „Planeta” (Katowice, 1997), „Smycz” (Wrocław, 2000), „Płonący tramwaj” (Kraków, 2001), „Lekcja zachwytu” (Kraków, 2005), „Pisane na piasku/Written on send” (Kraków, wyd. Ha –art., 2007), w angielskim przekładzie Katarzyny Jakubiak, „Rok Ognistego Smoka” (Kraków, 2009), „Wiersze zebrane” (Wrocław 2014, Biblioteka Rity Baum). Ukazała się również książeczka „Paź królowej. Bajka dla zakochanych” (Kraków, 2006) oraz „Encyklopedia szaleńca” (Wrocław, 2006, w bibliotece „Rity Baum”). W 2006 ukazał się wybór wierszy „Imperium łzy” w Belgradzie w tłumaczeniu Biserki Rajcic. W 2009 ukazał się wybór wierszy „ Spowiedź” w Skopi w tłumaczeniu Risto Jaceva. Stypendystka Kultury Niezależnej w Paryżu, dwukrotna stypendystka (2001, 2008) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za tomik „Hazard” otrzymałam nagrodę im. Georga Trakla (1996), 2008 Nagrodę dla najlepszego poety festiwalu Ilinden/Skopie, Macedonia, 2012 Nagrodę Czterech Kolumn za całokształt twórczości. Wiersze prezentowane w wielu antologiach m.in. Rosyjskiej: „Polskie poetki”, Petersburg, 2002 Szwedzkiej: „17 Polskich poetów” Sztokholm, 2003, „Jag i forsta och sista person/Poetki polskie”, Sztokholm, 2008. Słoweńskiej: „Akslom poljska nazaj”, Ljubljana, 2005, Amerykańskiej: „New European Poetry”, Graywolf Press, Saint Paul, Minnesota, 2008. Serbskiej: „International Writers Colony. Cortanowci”, Serbia Literary Society, Belgrad 2008, Hinduskiej: „Aria“ translations by Sudeep Sen, Yeti Books&Monsoon Editions, Mulfran Press, India, England 2009 , Niemieckiej: „Das Unsichtbare Lieben. Anthologie polnischer Lyric“, K.Gutke Verlag, Köln, 1998, Artur Becker, „Ein Kiosk mit elf Millionen Nachten“, Stint, Bremen 2008. Rosyjskiej: “ Było, jest, będzie” ( Collection wierszy polskich poetów) , Wahazar, Moscow, 2009. , Hiszpańska: “Poesia a Contragolpe”, Antologia Polskiej Współczesnej Poezji (1960 – 1980) pod redakcją Abel Murcia, Gerardo Beltran, Xavier Farre, Prensas Universitaires de Zaragoza, 2012 , Serbska: “Moi poeci XX wieku” w tłumaczeniu Biserki Rajcic, Belgrad, Treci Trg, 2012, Tureckiej z okazji Festiwalu poetyckiego , “Wiersz Istambułu. Poeci Świata”, Istambuł 2013, Amerykańskiej: “With our eyes wide open”, West End Press, Albuquerque New Mexico 2014. Prezentacja wierszy z tomu „Wiersze zebrane” w języku włoskim na blogu Paolo Statuti: www.musashop.wordpress.com


Renata Senktas (1979)
Poetka, absolwentka filologii angielskiej, tłumaczka. Debiutowała tomikiem pt. Bardzo (2010), nominowanym do nagrody poetyckiej Silesius.
W przygotowaniu kolejna książka. Mieszka w Otwocku.
 
14.30 ▲ BIOFILIA Katarzyna Czeczot
To pogadanka o rzeżusze, w którą wrasta ludzka skóra, interrorze, sprawczym oddzieleniu, wynaturzeniu, przesadzie.
 

Katarzyna Czeczot
Historyczka literatury, adiunkt w Pracowni Literatury Romantyzmu w Instytucie Badań Literackich PAN, wykładowczyni na Gender Studies IBL PAN. 
15.00 ▲ WARSZTATY: Zróbmy, dziewczyny, piramidę futryn, czyli jeszcze kilka pytań
o siostrzeństwo
(część 2) Prowadzenie: Joanna Mueller
Warsztatowiczki: Monika M. Błaszczak, Katarzyna Czeczot, Maria Cyranowicz, Jakub Głuszak, Beata Gula, Katarzyna Hagmajer, Aneta Kamińska, Joanna Łańcucka, Justyna Radczyńska, Bianka Rolando, Ola Wasilewska + goście
 
16.00 ▲ CZYTANIE 2 Katarzyna Hagmajer, Aneta Kamińska, Joanna Łańcucka, Justyna Radczyńska, Joanna Mueller  

Katarzyna Hagmajer-Kwiatek – 1981.
Urodziła się i mieszka w Warszawie. Mało pisze, sporo czyta, dużo mówi. Pracuje w Redakcji Literackiej Programu 2 Polskiego Radia. Studiowała
w Instytucie Kultury Polskiej UW. Jej wiersze ukazały się w „Literacjach”, „Nocy Poetów”, „Arteriach” i „Ha!arcie”, a także w „Antologii Nocy Poetów 2000 – 2002” i „Gada? Zabić” oraz w tomiku „Fuga”. Ze Staromiejskim Domem Kultury związana od lat.


Justyna Radczyńska (1965)
Redaktorka serwisu Nieszuflada.pl, współautorka portalu www.literackie.pl,  biegaczka długodystansowa. Wydała trzy tomiki poetyckie: Podmiana Joli Grosz (2005),  Nawet (2007) i Kometa zawraca (2009). Współredaktorka (razem z M. Cyranowicz i J. Mueller) antologii poezji kobiet "Solistki"; autorka produkcji na stronie: www.facebook.com/Profitrolki. Mieszka w Warszawie. 
(fot. Archiwum autorki)


Aneta Kamińska 
Poetka, performerka i tłumaczka najnowszej literatury ukraińskiej. Urodziła się w Szczebrzeszynie, pochodzi z Zamościa, mieszka w Warszawie. Skończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim i pracuje jako lektorka języka polskiego dla cudzoziemców. Autorka tomików: Wiersze zdyszane (2000), zapisz zmiany (2004) oraz czary i mary (hipertekst) (2007; wersja internetowa: www.czary-i-mary.pl). Wydała również wybór przekładów wierszy Nazara Honczara: Gdybym (2007; przekład wspólnie z Andrijem Porytką), Hałyny Tkaczuk Ja i inne piękności (2011), Chrystii Wenhryniuk Długie oczy (2013) oraz dwie autorskie antologie: Cząstki pomarańczy. Nowa poezja ukraińska (2011) oraz 30 wierszy zza granicy. Młoda poezja ukraińska (2012). Stypendystka Ministra Kultury (2008 i 2013). W lipcu 2013 roku przebywała na rezydencji Meridian Czernowitz
w Czerniowcach na Ukrainie.


 
17.00 ▲ Gdy tylko czuję się oglądany
seminarium o fotograficznej (nie)prawdzie, literackiej migawce i przenikalności sztuk

Prowadzenie: Natalia Malek, Zbigniew Libera, Jerzy Jarniewicz
Goście: Małgorzata Lebda, Maria Cyranowicz, Martyna Tomczyk
 

Seminarium poświęcone korespondencji sztuk wizualnych, w szczególności fotografii oraz literatury, będące zwieńczeniem rocznego cyklu spotkań o literaturze i sztuce kobiet pt. "Wspólny Pokój". Przyjmując za motto dwuznaczny cytat ze Światła obrazu. Uwag o fotografii Rolanda Barthes'a, przyjrzymy się, jakie opowieści snuje fotografia oraz jakie obrazy powołuje literatura i jakie relacje obie te sztuki budują ze swoimi odbiorcami. Poszukamy dokumentalnego, często splecionego
z biografią, rodowodu wielu "fotograficznych zapisów", zadamy pytania o to, co Susan Sontag nazwała "zależnością od obrazów". Pamiętając o genderowym wymiarze relacji widz-obiekt spojrzenia i o przemocy często kryjącej się w spojrzeniu, przeczytamy teksty i obejrzymy fotografie, które przekraczają tak zarysowaną dychotomię.
W trakcie seminarium Zbigniew Libera dokona projekcji wybranych przez siebie fotografii, natomiast uczestniczki spotkania przeczytają swoje wiersze, inspirowane sztukami wizualnymi.
Wszystkie teksty zostaną zeskanowane i będą dostępne w formie pdf-ów dla zainteresowanych spotkaniem.

 

Natalia Malek (1988)
Poetka, tłumaczka, amerykanistka. Debiutowała tomem Pracowite popołudnia (2010). Publikowała m.in. w "Res Publice Nowej", "Odrze", "Ricie Baum", "Lampie", "Toposie", "Arteriach", "Blizie" i "Dodatku NLG". Na stałe współpracująca z warszawskim "Wakatem". Od 2011 współtworzy cykl feminariów o literaturze kobiet pt. "Wspólny Pokój" w warszawskim SDK-u. Stypendystka m.st. Warszawa. Mieszka w Warszawie i w Redzie. 
(fot Kuba Kowalski)

Zbigniew Libera
Niedyplomowany artysta multimedialny. Zajmuje się fotografią, reżyserią filmową i telewizyjną oraz podróżowaniem. Gra na basie i perkusji.


Jerzy Jarniewicz (ur. 1958 w Łowiczu)
poeta, krytyk literacki, tłumacz literatury anglojęzycznej. Redaktor „Literatury na Świecie”. Ostatnio wydał tom wierszy „Na dzień dzisiejszy i chwilę obecną” (Wrocław 2012), antologię „Sześć poetek irlandzkich” (Wrocław 2012) oraz tom szkiców o przekładzie literackim „Gościnność słowa” (Kraków 2012). Mieszka w Łodzi.


 
12.00 – 19.00 ▲ WSPÓLNY POKÓJ
KAWA I CZASOPISMA
 
Czasopisma literacko-artystyczne to nieodłączna część życia literackiego. Miejsce debiutów, kolejnych prezentacji, a także szkiców krytycznych i mniej rozbudowanych recenzji, ale równie ważnych dla podtrzymania twórczego fermentu. W trakcie Manifestacji Poetyckich zapraszamy do specjalnie zaaranżowanego miejsca, w którym będzie można przejrzeć prasę literacko-artystyczną i napić się kawy. Na chwilę relaksu i inspirującą lekturę zaprasza Fundacja Otwarty Kod Kultury - organizator cyklu Kawa i czasopisma, czyli wspólnego czytania prasy kulturalnej.
http://facebook.com/kawa.i.czasopisma
http://czytelnia.czasopisma.pl
http://fundacja.czasopisma.pl
 

SUBSTANCJE ŻRĄCE: do którego pokolenia wstecz możliwy jest warzywny palimpsest? Jak smakuje marchew w pantumie? Co to? A tamto? Można paluchami?
Jadłabym, ale się boję. Ja już jadłem, tak.
Człowieku.
Monika M. Błaszczak i Konrad Góra

 

Monika Błaszczak
Animatorka akcji kulturalnych, absolwentka psychologii, evenciara, która lubi sobie poczytać. Pochodzi z Olsztyna, studiowała w Łodzi, karierę robiła w Warszawie. Od jakiegoś czasu współpracuje z londyńskim wydawnictwem OFF_Press, od niedawna kolaboruje z węgierskim stowarzyszeniem FISZ (Fiatal Írók Szövetsége). (Fot. Yuriy Neimet)


Konrad Góra
autonaturalizowany, polskojęzyczny Ślązak rodem z małej lichoty Ligota Mała. Autor trzech książek poetyckich, min. "Requiem dla Saddama Husajna i innych wierszy dla ubogich duchem" oraz "Siły niższej (full hasioku)". Redaktor nieregularnika "Papier w dole". Działacz społeczny
i antyspołeczny.


 
+ WYSTAWY:
KRZYSZTOF ŻWIRBLIS: Nowe miastowspółpraca: Monika M. Błaszczak
 
"Chcę zaproponować napotkanym przeze mnie przechodniom i mieszkańcom Nowego Miasta wskazanie poetyckich elementów otoczenia, które sfotografuję.
Szczególnie liczę na udział mieszkańców zamkniętego podwórza przy Rynku Nowego Miasta 17. Duże z zielenią i ławkami, karmnikami dla ptaków stanowi oazę, ale zamkniętą. Hortus conclusus, bez jego duchowych treści, zamknięty dla przechodniów oraz nadużywających alkoholu biesiadników i zasypiaczy. Mam nadzieję, że uda mi się nakłonić niektórych mieszkańców do udziału w reportażu fotograficznym oraz wypożyczenia przedmiotów, które mają znaczenie wykraczające poza ich materialność. Byś może znajdą się tam także ich własne teksty i prace artystyczne.
Mieszkańcy nie wystąpią jako aktorzy aktywistycznego działania w sprawie o… czy za… Spróbujemy wspólnie odczytać kilka nawarstwiających się na siebie tekstów, oryginalnych i rekonstruowanych, tych z urbanistycznej ramy i tych domowych, osobistych. Po to by odczuć symboliczną strukturę rzeczywistości i własnego doświadczenia."
Krzysztof Żwirblis
Wernisaż wystawy 6 września o godz. 18.00
 

Krzysztof Żwirblis
ur. 1953; artysta i kurator; od 1976 pracuje w Akademii Ruchu, w l. 1992–1997 kurator Galerii AR w kinoteatrze „Tęcza” na Żoliborzu, w l. 2007-2012 Galerii Studio; kurator cyklu wystaw poświęconych problemowi demokracji: Władza ludu (Galeria Arsenał, Białystok 2002) i Demos kratos (Galeria Klimy Bocheńskiej w Warszawie, BWA Zielona Góra, BWA Bielsko-Biała, l. 2006-2007). Twórca projektów społeczno-artystycznych: Tania telewizja (Grochów, Chomiczówka 2005), Telewizja osiedlowa (Zielona Góra 2007) i Muzeum społeczne (14 edycji od 2010, m.in. Warszawa, Lublin, Kraków, Kalmar, Wiedeń, Białystok). Jego prezentacje i realizacje w tym roku gościły: CSW Zamek Ujazdowski, Austriackie Forum Kultury, BWA Zielona Góra, Królikarnia oddział MNW.


 
JOANNA ŁAŃCUCKA: Hafty, Studium Świętości  
W ramach Wspólnego Pokoju prezentuję 7 haftów, które wykonałam na przestrzeni ostatnich kilku lat. Można w nich znaleźć elementy zaczerpnięte z natury, popkultury oraz ludowej ikonografii sakralnej.
Druga część wystawy to cykl rysunków pt. "Studium świętości", wykonanych tuszem na papierze. Stanowią one rozwinięcie tematów, które poruszam w haftach i odnoszą się do sfery świętości postrzeganej poprzez przedmioty oraz symbole charakterystyczne dla naszej kultury, naznaczonej silnym wpływem religii chrześcijańskiej.
 
SŁAWEK DERA: Kolażówka  
Kolażówka Sławka Dery to podszczypywanie rzeczywistości za pomocą papieru, nożyczek (i czasem kamienia).
Wszystkie kolaże autora obejrzeć można na facebookowej stronie "Kolażówka". Na żywo wystawiane będą po raz pierwszy podczas X Manifestacji Poetyckich.
 

Sławek Dera
rocznik 82. Ukończył szkołę podstawową w Pleszewie. Jak każdy artysta w Polsce żyje ze swojej sztuki. Mieszka i tworzy na prywatnej wyspie u wybrzeży wielkopolski. Jego prace wystawiane były w takich czasopismach jak "Życie na bogatości", "Gospodyni", "Fakt celebrycki" i "Poradnik działkowca". 
W wolnych chwilach jeździ na zakupy do Paryża, gra w golfa z celebrytami i tańczy na lodzie. Ma dożywotni zakaz wstępu do kilku sklepów
z zabawkami.


 
OLA WASILEWSKA: Brzydkie Sny
 

Ola Wasilewska (1989)
Rysowniczka i graficzka, pierwsza połowa duetu BRZYDKO I BRZYDKO.


 
PAWEŁ KOZIOŁ: Kolaże, montaże  

Paweł Kozioł (1979)
Poeta, krytyk literacki, programista i grafik. W duecie BRZYDKO I BRZYDKO stanowi "i brzydko". Wydał cztery tomiki wierszy, książkę o poezji najnowszej Przerwane procesy oraz zbiór esejów o średniowiecznych kronikach Historia i porządek. Pracuje w Fundacji Nowoczesna Polska, redagując teksty udostępniane na wolnej licencji na portalu www.wolnelektury.pl

 

Klub Księgarza
Rynek Starego Miasta 22/24
 
MINIKONGRES CZASOPISM LITERACKO-ARTYSTYCZNYCH
Gospodarze: : Michał Kasprzak ("Wakat/Notoria"); Agnieszka Kozłowska (Fundacja Otwarty Kod Kultury); Piotr Czerniawski, Marcin Czerwiński, Paweł Piotrowicz ("Rita Baum")
 
Pomysł minikongresu zrodził się w odpowiedzi na nurtującą nas wszystkich – redaktorów, autorów, czytelników i wydawców – od lat sytuację (finansową, rynkową, uznaniową, kulturotwórczą) prasy kulturalnej w Polsce. Do powstania tej idei przyczyniły się również doświadczenia kilkumiesięcznej działalności gospodarzy minikongresu w Koalicji Czasopism, z ramienia której powołana została przy Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego grupa robocza ds. priorytetu "Czasopisma". Celem kongresu jest wsparcie niektórych postulatów Koalicji wobec niewystarczalności jej dotychczasowych działań, a także ewaluacja celów strategicznych polityki kulturalnej państwa dotyczącej priorytetu "Czasopisma". Kongres nie jest jednak oficjalnym zjazdem Koalicji Czasopism.
 

Michał Kasprzak (1981)
Poeta, krytyk literacki, studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Sygnatariusz Manifestu Neolingwistycznego, autor tomiku poetyckiego Bo on to zgubi (2003). Szkice krytyczne publikował m.in. w "Lampie", "Studium", "Ha!arcie", "Toposie", "Witrynie Czasopism", antologii Tekstylia(2003) oraz przewodniku Literatura polska 1989-2009 (2010). Redaktor "Wakatu", współredaktor serii poetyckich wydawanych przez SDK. Stypendysta Miasta Warszawy oraz MKiDN w 2012 roku. Mieszka w Warszawie. (fot. Beata Gula)


Agnieszka Kozłowska
Tworzy zarząd Fundacji Otwarty Kod Kultury, w ramach której propaguje czytelnictwo czasopism kulturalnych, a także prowadzi program Animatograf. Członkini zarządu ASIFA Poland. Kuratorka pokazów animacji. Współpracuje z kwartalnikiem literackim "FA-art". Oprócz upowszechniania kultury i wspierania krytyki artystycznej działa w warszawskich Komisjach Dialogu Społecznego.
(fot. Jacek Piotrowski)


Piotr Czerniawski (ur. 1976)
poeta, redaktor działu poetyckiego "Rity". Do 2010 współprowadził wortal poetycki Nieszuflada.pl. Od 2007 do 2011 był wiceprezesem Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Wydał m.in. tomik "Poprawki do snów" (2005) oraz (z Adamem Wiedemannem) "Końcówki. Henryk Bereza mówi" (2010).Marcin Czerwiński
ur. 1971. Założyciel i redaktor naczelny czasopisma „Rita Baum”, pomysłodawca projektu „Czytanie w ciemności”. Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor licznych artykułów literaturoznawczych oraz książki pt. Smutek labiryntu. Gnoza i literatura (2013).
W roku 2014 ukaże się jego książka Maszyna przecząca. O literaturze jako formie negacji w aspekcie performatywnym. Interesuje się antropologią literatury. Mieszka we Wrocławiu.


PAWEŁ PIOTROWICZ – ur. w 1978 r. we Wrocławiu.
Dziennikarz, poeta, animator kultury . Laureat nagrody głównej VIII ogólnopolskiego konkursu im. Jacka Bieriezina – Łódź 2002. W 2003 r. ukazała się jego książka poetycka „Pierwszy plan”. Organizator koncertów , spotkań literackich festiwali. Wydawca i promotor płyt dokumentujących wrocławską muzykę niezależną ( min. płyty Kamana, Kormoranów, Klausa Mit Focha). Organizator turnieju piłkarskiego „Boisko bez granic”,, który promuje tolerancję. Prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Artystycznego Rita Baum i redaktor kwartalnika Rita Baum. Stypendysta Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (2014).W maju 2015 r. ukaże się jego książka „ Wrocławska niezależna scena muzyczna w latach 1979-1989”


 
12.00-12.30 Wprowadzenie
12.30–14.00
Panel dyskusyjny: "Od marginesów do centrum kultury. Kto powinien w Polsce finansowć kulturę, która się (nie) opłaca?".
Rozmawiają: Katarzyna Górna (Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej, Krytyka Polityczna), Jarosław Lipszyc (Obywatele Kultury),
Piotr Czerniawski ("Rita Baum").
Prowadzenie: Grzegorz Jędrek (Katedra Krytyki KUL).
 
"Coraz więcej pojawia się na obrzeżach. Trzeba zważać na małe rzeczy i za nimi podążać" – pisał swego czasu Ernst Bloch. Podczas panelu otwarcia minikongresu czasopism chcielibyśmy doprowadzić do konfrontacji dwóch modeli wytwarzania oraz finansowania kultury w Polsce, które umownie nazwiemy: oddolnym oraz sterowalnym. Zapytamy, jakie inicjatywy powinny być uprzywilejowywane przez grantodawców państwowych. Duże i głośne wydarzenia lub publikacje, których miarą wartości pozostaje frekwencja odbiorców, czy może działania niszowe, które nie mogą liczyć na inne niż mecenat państwa (np. komercyjne) źródła finansowania, a jednak w istotny sposób odznaczają się na mapie kulturalnej kraju? Przedsięwzięcia konserwujące kulturowe, rynkowe i społeczne status quo, czy te, które działają na rzecz szeroko pojętej misji i zmiany społecznej
(w tym – przełamywania społecznych, geograficznych i ekonomicznych barier w dostępie do dóbr kultury)? Jaki wpływ powinno mieć społeczeństwo obywatelskie na politykę kulturalną państwa?
 
14.15–15.00 Prezentacja raportów (dotyczących czytelnictwa prasy oraz priorytetów polityki kulturalnej państwa)
15.00–17.00 Prace kongresowe
(Sesja zamknięta dla publiczności, na zapisy czekamy pod adresem: wakat.online@gmail.com)
Stolik 1.
– Przygotowanie listu do Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ws. zwiększenia budżetu priorytetu "Czasopisma"
Stolik 2. – Analiza celów strategicznych priorytetu "Czasopisma" i wypracowanie propozycji zmian w preambule regulaminu priorytetu
Redaktorów chętnych wziąć udział w pracach kongresu prosimy o zapisy pod adresem wakat.online@gmail.com
17.00–18.00 Prezentacja wyników prac kongresu i dyskusja
18.30–20.00 Panel dyskusyjny: "Trash po polsku".
Rozmawiają: Joanna Bednarek, Clara Zgoła, Szczepan Kopyt, Piotr Marecki
Prowadzenie: Michał Kasprzak
 
"Trash" to między innymi "śmieć", "śmietnik", "rynsztok". Odnosi się do tego, co prostackie, ordynarne, obsceniczne, perwersyjne, a niekiedy wręcz – pornograficzne. Znamionuje niższe rejestry kultury, instynkty i obsesje społeczne, określa to, co jest utrzymywane w dole lub zostało zepchnięte na margines przez neoliberalny konsensus. Poprzez swoje rozmaite etymologie mógłby wskazywać na kategorię ludzi-odpadów, których pozbawiono głosu lub nie zaproszono do wspólnego stołu podczas projektowania republiki. Mógłby zatem reprezentować tych, którzy pozostają poza wszelką reprezentacją (lub znanymi nam modelami reprezentacji), albowiem jako odpady (zbędne resztki) nie mogą zostać zrecyklingowani i włączeni
w proces reprodukcji systemu. To resztki, dające znać o sobie co najwyżej w języku symptomalnym – za pomocą bełkotu, onomatopei, szumu (jako głosu szumowin). Trash łączy więc w sobie wymiary estetyczny i klasowy. Na ile byłby nośną kategorią opisową dla polskiej krytyki kultury? W jaki sposób polska literatura upomina się o przestrzenie trashowe?
 

Clara Zgoła
absolwentka Kolegium MISH UW, kulturoznawczyni o orientacji literaturoznawczo-antropologicznej, doktorantka Centre de Recherches sur les Arts et le Langage Centre National de la Recherche Scientifique/École des Hautes Études en Sciences Sociales oraz Zakładu Antropologii Słowa
w Instytucie Kultury Polskiej UW, członkini Pracowni Studiów Miejskich, laureatka stypendium rządu francuskiego. Przygotowuje między innymi doktorat poświęcony paryskim tożsamościom współczesnych powieściopisarzy francuskich.


Piotr Marecki
kulturoznawca, redaktor naczelny Ha!art, pracownik naukowy Instytutu Kultury UJ. Ostatnio współautor raportu Literatura polska po 1989 roku
w świetle teorii Pierre'a Bourdieu (Kraków 2014).


 

 

 
SStaromiejski Dom Kultury
Piwnica Largactil, Rynek Starego Miasta 2

www.sdk.pl
15.00 SPOTKANIE: Trzech Wiejskich Filozofów: Krzysztof Bieleń, Jacek Mączka,
Michał Sobol
Prowadzenie: Adam Wiedemann
 
Na to spotkanie chciałbym zaprosić poetów z mojego mniej więcej pokolenia (Jacek Mączka urodził się w 1965-ym roku, Krzysztof Bieleń w 1967-ym, Michał Sobol w 1970-ym), pozostających na marginesie życia literackiego z racji łączącej ich "prowincjonalności" - wszyscy trzej zamieszkują małe galicyjskie miejscowości i rzadko się stamtąd ruszają. Mają jednakże na swym koncie spore osiągnięcia na skalę ogólnopolską: Nagroda im. Iłłakowiczówny, zwycięstwo w Tyskiej Zimie Poetyckiej, nominacje do Gdyni i "nagrody Szymborskiej". Ich poezja wbrew pozorom nie ma charakteru lokalnego, nie są oni "piewcami swojej okolicy", wręcz przeciwnie, właśnie oni wydają (mi) się w tej chwili poetami najbardziej uniwersalnymi, zdającymi sobie sprawę z ciężaru bagażu kulturowego, jaki niesiemy. Mimo że tylko Sobol ma wykształcenie filozoficzne (pozostali dwaj są filologami), wszyscy trzej uprawiają "poezję myśli", nieefektowną acz mistrzowską formalnie, skupioną raczej na refleksji niż na hołdowaniu jakimkolwiek modom. Jednocześnie, rzecz jasna, w ich utworach ważne miejsce zajmuje natura tudzież tak czy owak pojmowana "wiejskość" - warto się jednak zastanowić, czy "miasto" jako temat już nam się trochę nie znudziło, czy nie przeżywa ostatnio pewnego kryzysu. Spotkanie polegałoby na czytaniu wierszy przerywanym dyskusją.  

ADAM WIEDEMANN (1967)
poeta, prozaik, krytyk muzyczny, stały felietonista Blizy. Wydał 8 tomów wierszy: "Samczyk" (1996), "Rozrusznik" (1998), "Konwalia" (2001), "Kalipso" (2004), "Pensum" (2007), "Filtry" (2008), "Dywan" (2010) i "Z ruchem" (2014), trzy książki prozatorskie: "Wszędobylstwo porządku" (1997), "Sęk Pies Brew" (1998; edycja niemiecka - 2001, rosyjska - 2003) i "Odpowiadania" (2011), oraz zbiór zapisów onirycznych "Sceny łóżkowe" (2005; edycja słoweńska - 2007). W 2009 roku ukazał się tom jego wierszy zebranych pt. "Czyste czyny" (edycja serbska - 2010), następnie zaś dwa wybory wierszy: "Domy schadzek" (2012) i "Antologia" (2013). Współautor "Końcówek", wywiadu-rzeki z Henrykiem Berezą (2010). Laureat nagród: PTWK (1998), Fundacji Kościelskich (1999), Gdynia (2008); nominowany do Cogito, Paszportu Polityki, dwukrotnie do Silesiusa i trzykrotnie do Nike. Mieszka w Warszawie.


Krzysztof Bieleń
Ur. się w 1967r. w Kolbuszowej, studiowałem slawistykę; opublikowałem Roztwór nienasycony, Wiciokrzew przewiercień; wierszyki pojawiały się we "Frazie", "Więzi", w paru antologiach; zdarza mi się też czasem tłumaczyć wiersze, zwłaszcza z czeskiego. Mieszkam a to w Siepietnicy, a to w Jaśle, a to poza granicami Polski.


Jacek Mączka (1965)
poeta, literaturoznawca. Autor siedmiu zbiorów wierszy oraz wydanej przez "Księgarnię Akademicką" w Krakowie monografii Powidła dla Tejrezjasza. W 2014 roku ukazał się w wydawnictwie "Mamiko" jego tomik – Dróżnik. Publikował, między innymi, w "Gazecie Wyborczej", "Tygodniku Powszechnym", "Rzeczypospolitej", "Więzi", "Studium". Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina i Tyskiej Zimy Poetyckiej. Mieszka w Sanoku. Jane Hirshfield pisała, że jego wiersze to wyrzeźbione w krysztale pryzmaty świadomości i postrzegania, naturalnie otwarte na różnorodność istnienia. (…) Są mi bliskie, gdyż, podobnie jak moje wiersze, czerpią z estetyki wschodniej, jednocześnie jej nie imitując.


Michał Sobol
ur. 1970 w Cerekwi koło Radomia, studiował historię Kościoła i filozofię w Krakowie, debiutował w roku 1996 w „NaGłosie”, wydał zbiory wierszy: Lamentacje (2001) , Działania i chwile (2007), Naturalia (2010), Pulsary (2013), laureat nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny, jego ostatni tom Pulsary otrzymał nominację do Nagrody Literackiej Gdynia oraz Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej.


 
   
Centrum Zarządzania Światem
ul. Okrzei 26

Gospodyni wieczoru: Katarzyna Hagmajer-Kwiatek
21.00
CZYTANIE Barbara Klicka, Ewa Sonnenberg, Rafał Skonieczny,
Szymon Słomczyński, Dariusz Pado
Akompaniament na gitarze basowej Małgorzata TEKLA Tekiel
 

Barbara Klicka 
redaktorka kwartalnika „Cwiszn”, animatorka kultury. Współtworzyła płytę „Czarny war” zespołu Pochwalone. W 2000 roku debiutowała książką poetycką, w 2012 wydała „same same”, nominowane do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius w kategorii książka roku. Publikowała. Mieszka w Warszawie.


Rafał Skonieczny (ur. 1983 w Warszawie)
A
utor książek z wierszami Dzikie strony (2010) i Przeniesiony człowiek (2013) oraz opowiadań drukowanych m.in. w „Lampie” i „Chimerze”. Wokalista i gitarzysta Hotelu Kosmos, z którym wydał płyty Wszystkie stare kobiety miasta (2008) i Weird Polonia (2012). Zameldowany nad polskim morzem.


Szymon Słomczyński (1988)
Autor tomu Nadjeżdża (wydanie pierwsze: Biuro Literackie, Wrocław 2013; wydanie drugie, przejrzane i poprawione: Biuro Literackie, Wrocław 2014), który został nominowany do Nagrody Literackiej Nike oraz otrzymał pierwszą nagrodę dla najlepszego poetyckiego debiutu książkowego 2013 roku w konkursie "Złoty Środek Poezji". Wcześniej publikował wiersze m. in. w "Arteriach", "Pressjach", "Przeglądzie Powszechnym" i antologii Połów. Poetyckie debiuty 2012 oraz był nagradzany i wyróżniany w kilku konkursach poetyckich (m. in. im. K. K. Baczyńskiego, im. Z. Herbeta, im. T. Sułkowskiego). Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2011 roku doktorant Wydziału Historycznego UJ. Nieregularnie redaguje bloga (http://portliteracki.pl/blog/dopelniaczeichochliki/). Lubi nowe czeskie filmy
i stare japońskie samochody. Mieszka w Krakowie, gdzie pracuje nad drugą książką z wierszami.


Dariusz Pado ur. 1974 r., w Rzeszowie,
adwokat, poeta, współtwórca serwisu poetyckiego "Nieszuflada". Współpracował z czasopismem literackim "Kursywa" oraz kocim "Kocie Sprawy". Redaktor "Młodej Poezji" w rzeszowskim kwartalniku "Nowa Okolica Poetów". Mieszka i pracuje w Rzeszowie i innych ciekawych miejscach. Ojciec i mąż w ciągłej podróży służbowej. Ostatnio opublikował tom prozą i poezją "Kręgi" - Austeria 2014 r.


Małgorzata "Tekla" Tekiel
polska gitarzystka basowa.
fot. Cezary Ciszewski21.30 KONCERT: Dog Whistle
Ania: śpiew, gitara, bas; Lena: śpiew, komunijne Casio, bas
 
Specjalistki od dwuminutowych piosenek, granych na dwóch chwytach. Zaczynały mocno osadzone w estetyce amerykańskiego lo-fi z lat 80, dopóki części setu nie zaczęły śpiewać po persku. Coverują między innymi irańskiego króla disco Arasha oraz dawne ludowe piosenki z prowincji Fars. Ostatnio poważnie rozważają rozbudowanie techniki grania o trzeci akord. Ich debiutancka płyta jest już gotowa i ukaże się wkrótce. Koncert na Manifestacjach Poetyckich to okazja do sprawdzenia ich kolejnego talentu - recytatorskiego, w bon motach irańskiej poezji. fot. Nina Sawińska
 
22.15 CZYTANIE: Maciej Taranek, Rafał Różewicz, Piotr Janicki, Rafał Rutkowski  

Maciej Taranek (1986)
podmiot liryczny wierszy Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, wieloletni współpracownik PEN Clubu, stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, redaktor Poważnego Pisma Literackiego, laureat konkursu im. Tadeusza Różewicza i turnieju jednego wiersza im. Adama Zagajewskiego, prywatnie jest baristą.
fot. Szymon Krawczyk


Rafał Różewicz - ur. w 1990 r. w Nowej Rudzie.
Twórca tekstów poetyckich, dziennikarz, felietonista. Laureat ogólnopolskich konkursów poetyckich, publikował również w pismach literackich m.in. artykuły o najmłodszej poezji polskiej. Autor zbioru wierszy Product placement (Zeszyty Poetyckie, Gniezno 2014). Obecnie mieszka we Wrocławiu.


Piotr Janicki
urodził się w 1974 r. Mieszka w Supraślu (woj. podlaskie). Wydał w 2006 r. tom „Nadal aksamit”, a w 2014 r. tom "Wyrazy uznania". Współtworzył
i w latach 2005-2009 współredagował zin Cyc Gada, w którym publikował utwory swoje oraz prof. dra hab. Jakuba Zofii Oscypka. Jego wiersze drukowały m.in.: „Lampa”, „Czas Kultury”, „Rita Baum”, „Wakat”, „Cegła”. Członek efemerycznych grup muzycznych, m.in. Rzemienie oraz Stonoga Dobiega Swoyey Dupy.


Rafał Rutkowski
poeta. Laureat projektu Połów 2013. Absolwent filologii polskiej i kulturoznawstwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wiersze publikował w: Antologii "Połów 2013", „Odrze”, „Zeszytach Poetyckich”, „Akcencie”, „Helikopterze”. Finalista (wyróżniony) w konkursie" O Granitową Strzałę 2014". Wyróżniony w konkursie „Autoportret Jesieni” w Krotoszynie. Uczestnik najważniejszych festiwali literackich w kraju. Prowadzi cykl spotkań poetyckich „Przystanek poetów” w Centrum Kultury w Lublinie. Mieszka w lubelskiej Kamienicy Cudów.


 
23.00 KONCERT FORMACJA FANTAZMAN
Cezary Kęder – wokal, ; Sebastian Pypłacz - elektronika, głos,; Piotr Sokołowski – bas
 
Formacja Fantazman nie ma stałego składu – jest dziełem w toku, rozpiętym między muzyką a literaturą. Rdzeń zespołu tworzą Sebastian "Stian" Pypłacz oraz Cezary K. Kęder.
W listopadzie 2012 roku ukazała się pierwsza płyta Formacji, zatytułowana "Tu będę", muzycznie łącząca ambient i electro-pop. EP i CD "Tu będę" (2012) powstały w ramach projektu promującego wydaną przez Wydawnictwo FA-art książkę Christiana Krachta Tu będę w słońcu i cieniu (2011).
Od 2013 roku Formacja Fantazman zaprasza do współpracy muzyków, z którymi przygotowuje nowe aranżacje utworów znanych z debiutanckiej płyty, covery utworów innych artystów oraz pracuje nad kolejnymi własnymi projektami. W roku 2014 występuje w składzie Cezary K. Kęder (wokal), Sebastian Pypłacz (programowanie elektroniki, wokal), Piotr Sokołowski (bas, wokal) i ogrywa materiał na przygotowywaną EP "Skomlenie".
https://www.facebook.com/formacja.fantazman
https://www.FA-art.pl/Formacja-Fantazman
 

 

Cezary K. Kęder
autor m.in. powieści Antologia twórczości postnatalnej (1996), Rurand. Prequel (2013), książek poetyckich Sekwencje (1994). Najnowszy model (2004), Straszny melodramat /no i to serduszko/ (2010), a także tekstów piosenek Formacji Fantazman (CD Tu będę, 2012). Dodatkowo: duch sprawczy Formacji Fantazman i kwartalnika literackiego „FA-art".

Sebastian Pypłacz
tworzył pod szyldami: Pan Stian, Meet The Ambient, Fantazman, Beat Beat Owl i Przekrój Smaków. Koncertuje zarówno w kraju, jak i za granicą, na swoim koncie ma także seanse muzyczne do niemych filmów, a w wolnych chwilach grywa chilloutowe DJ sety. Od 2014 roku występuje pod swoim imieniem i nazwiskiem, prezentując muzykę elektroniczną z domieszką ambientu i krótkich poetyckich tekstów. Stawia na ironię i nieprzewidywalność.

Piotr Sokołowski
basista, członek zespołu Psychodelic Sexy Funk, od 2013 roku występuje także w składzie Formacji Fantazman.


 
23.30 KONCERT OJ - Krzysztof Gryko  
Projekt poetycki na bouzouki i wokal, w których polskie 'ja' zderza się z orientalnym 'aj'. Skoro melodia staje się własnością wiersza, to wiersz staje się własnością melodii. 
Oni zrobić nic nie mogli, wiersz się modli do melodii.
 

00.00 CZYTANIE:Joanna Dziwak, Joanna Lech, Martyna Tomczyk

 

Joanna Dziwak (ur.1986)
poetka i prozaiczka. Autorka książki z wierszami pt. 'Sturm & Drang' (2010) i książki prozą "Gry losowe'
(2014). Mieszka w Krakowie.


Joanna Lech, ur. 1984 r.
Poetka, autorka tomów „Zapaść” (Biblioteka Arterii, Łódź 2009) oraz „Nawroty” ( WBPiCAK, Poznań 2010). Publikowała prozę m.in.w Ricie Baum, Pograniczach, Wyspie, Redzie; poezję w m.in. w Opcjach, Studium, Tyglu Kultury, Portrecie, Toposie, Gazecie Wyborczej, Czasie Kultury, Frazie, Tygodniku Powszechnym, Radarze, Chimerze, Przekroju, Lampie, antologiach Poeci na nowy wiek (2010) oraz Free Over Blood (2011). Laureatka wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich, m.in. im. K.K. Baczyńskiego, im. T. Sułkowskiego, im. S. Brzozowskiego, im. Z. Dominiaka, im. R. Wojaczka. W 2007 r. nagrodzona Grand Prix w VI konkursie im. R. M. Rilkego w Sopocie oraz nagrodą główną w XIII konkursie im. Jacka Bierezina w Łodzi. Za debiutancki tom została nominowana do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Otrzymała też za niego nagrodę specjalną w kategorii debiut roku X edycji Konkursu Literackiego Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek oraz wyróżnienie w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Złoty Środek Poezji” Kutno. Nominowana do Nagrody Literackiej NIKE 2011. Stypendystka Miasta Krakowa i Fundacji Grazella (2011). Strona autorska: http://www.joannalech.pl


Martyna Tomczyk
rocznik 90; urodzona w Tomaszowie Mazowieckim, studentka filologii polskiej, poetka, finalistka organizowanego przez Biuro Literackie projektu Połów 2014, publikowała w Toposie i Wakacie. W wolnych chwilach ogląda filmy i jeździ pekaesami, mieszka w Warszawie.


 
00.25 MARATON  

 

 

Niedziela, 07.09.14

 

 

Muzeum Literatury Rynek Starego Miasta 20
www.muzeumliteratury.pl

WSPÓLNY POKÓJ
UCIECZKA Z ORANŻERII: DOMINIKA ŚWIĘCICKA
INSTALACJA WSPÓLNEGO POKOJU: Pszczoły Live, Żółw, Sekrety
11.00 ŚNIADANIE - SUBSTANCJE ŻRĄCE
12.00 WYKŁAD: LABORA ET AMA. O życiu i twórczości Tove Jansson
oraz o tym, skąd się biorą trolle.
Prowadzenie: Justyna Czechowska

 
Tove Jansson, znana na całym świecie jako twórczyni świata trolli zwanych Muminkami, była córką rzeźbiarza i rysowniczki, ukończyła studia malarskie, a swoje pierwsze pieniądze zarobiła jako nastolatka ilustrując okładki fińskiego satyrycznego magazynu. Skąd zatem u tak mocno związanej z obrazem artystki pomysł na pisanie? Po ukończeniu w 1970 roku serii o Muminkach, Jansson poświęciła się malarstwu i pisaniu wyłącznie dla dorosłych. Mini powieści i opowiadania stały się idealną formą dla jej twórczości, w której opisuje swój świat: pracę, miłość i sztukę.
 

Justyna Czechowska
Literaturoznawczyni, animatorka kultury, tłumaczka ze szwedzkiego, autorka artykułów, antologii i wywiadów. Współzałożycielka Fundacji na rzecz Badań Literackich i Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Pracowała między innymi jako nauczycielka kreatywnego pisania i agentka literacka. Swoje przekłady publikowała w czasopismach w Polsce i w Skandynawii. Obecnie przygotowuje przekład zbioru opowiadań dla dorosłych autorstwa Tove Jansson, który ukaże się w przyszłym roku w wydawnictwie Marginesy.


 
12.30 WYKŁAD: "Chodzi o to, aby zmienić świat". Komunistki i duch transgresji
Prowadzenie: Agnieszka Mrozik
 
Kim były kobiety zaangażowane w komunizm? Dlaczego stawały się komunistkami i co miała do tego płeć? Jaka była ich pozycja w ruchu robotniczym i w partii? Jak wyglądała ich wizja lepszego świata, także dla kobiet? Odpowiedzi na te pytania poszukamy w tekstach wspomnieniowych polskich działaczek komunistycznych przed- i powojennych, w publicystyce komunistycznych teoretyczek i utworach literackich radykalnie lewicowych pisarek (m.in. Wandy Wasilewskiej, Janiny Broniewskiej, Romany Granas, Heleny Bobińskiej, Heleny Krahelskiej, Jadwigi Siekierskiej). Ich twórczość przynosi interesujący, choć zapomniany wzorzec kobiecej podmiotowości i zaangażowania politycznego, inny niż dominujący dziś – indywidualistyczny, sprywatyzowany – język opisu uwikłania kobiet w patriarchalne i kapitalistyczne stosunki społeczne oraz walki przeciwko temu uwikłaniu, inny niż patriarchalny, monogamiczny model rodziny, inne spojrzenie na seksualność. Wyłania się z tej twórczości wizja komunizmu jako projektu transgresji płciowej, klasowej, seksualnej, narodowej. Nas interesować będą także granice tej transgresji – tak w literaturze, jak i w życiu.  

Agnieszka Mrozik
doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zespole „Literatura i Konteksty” IBL PAN, pracuje również w Ośrodku Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem IBL PAN oraz w Zespole Badań Genderowych „Literatura i Gender” IBL PAN. Wykładowczyni Podyplomowych Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki IBL PAN i koordynatorka cyklu dyskusji społeczno-kulturalnych „Feminaria”. Członkini redakcji kwartalnika polityczno-kulturalnego „Bez Dogmatu”. Autorka książki Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku (2012).


 

13.00 CZYTANIE:Basia Klicka, Agnieszka Kozłowska, Joanna Łańcucka,
Anna Piwkowska, Joanna Wajs

 

Joanna Wajs (1979)
poetka, tłumaczka, krytyczka literacka, redaktor prowadząca w wydawnictwie „Nasza Księgarnia”. Za tom wierszy "sprzedawcy kieszonkowych lusterek" (2004) otrzymała Nagrodę Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, Nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny za najlepszy debiut roku, Dżonkę – Nagrodę Literacką im. Stanisławy Zawiszanki oraz II nagrodę w konkursie Złoty Środek Poezji. Przekładała m.in. Umberta Eco, Itala Calvina, Orianę Fallaci, Tiziana Terzaniego, Dina Buzzatiego. W latach 2006–2011 prowadziła rubrykę „Wiersz Świątecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Jej wiersze były tłumaczone na wiele języków; znalazły się też w licznych antologiach, m.in. "Poeci na nowy wiek" (Biuro Literackie 2010). Nakładem Biura Literackiego ukaże się niebawem antologia poezji szwajcarskiej, w której znajdą się jej przekłady wierszy Vanniego Bianconiego (dalszy ciąg współpracy translatorsko-poetyckiej w ramach Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. Josepha Conrada oraz Babel Festival).


ANNA PIWKOWSKA
poetka i pisarka, autorka dziewięciu tomików poezji. Ostatnio wydała tomy poetyckie: „Farbiarka” (Znak, 2009) – Nagroda Literacka Miasta Warszawy oraz „Lustrzanka” (Zeszyty Literackie 2012). Jest autorką powieści opartej na biografii austriackiego poety Georga Trakla oraz książki eseistycznej „Achmatowa czyli kobieta”. Obie książki otrzymały Nagrodę Warszawskiej Premiery Literackiej. W roku 2002 uhonorowana Wyróżnieniem Fundacji Kościelskich za tomik „Po”. Jej wiersze tłumaczone były między innymi na język angielski, niemiecki, włoski, słoweński, francuski, hiszpański,
i publikowane w licznych antologiach. Ostatnio wydała powieść dla młodzieży „Franciszka” (Zeszyty Literackie 2014). Uczy języka polskiego
w Społecznym Gimnazjum „Startowa” w Zespole Szkół „Bednarska”.

\
 
14.15 DYSKUSJA: Czytam, bo lubię – rozmowa o powieściach dla dziewcząt
Prowadzenie: Sylwia Głuszak
Uczestnicy: Grażyna Bąkiewicz, Anna Piwkowska, Joanna Wajs
 
Dziewczyny czytają więcej książek niż ich rówieśnicy, więcej niż rodzice. Autorka książek dla młodzieży, redaktorka i literaturoznawczyni porozmawiają o tym, jakiego rodzaju literaturę wybierają młode czytelniczki, czego od niej oczekują i czy polska oferta wydawnicza spełnia ich oczekiwania. Zapraszam do uczestnictwa w dyskusji o współczesnej polskiej literaturze dla dziewcząt.  

Sylwia Głuszak (1979)
Polonistka, nauczycielka, redaktorka. Pod nazwiskiem Omiotek i jako Oliwka Etymios publikowała recenzje literackie w LiteRacjach, Wakacie i Baroku. Uczestniczyła w Manifestacjach Poetyckich od pierwszej ich odsłony, przygotowując z Joanną Mueller „Literacką Mapę Polski” oraz wskrzeszając postać wróżki Eusapii Palladino. Była również twórczynią efemerycznej wystawy "Muzeum Niewinności” i współtwórczynią (wraz
z Jakubem Głuszakiem) wystawy „Wynalazczynie” prezentowanych na Manifestacjach Poetyckich w 2013 r. Uczestniczka warsztatów „Wspólny Pokój” organizowanych przez Staromiejski Dom Kultur


Grażyna Bąkiewicz
Urodziłam się w Łodzi, tu mieszkam i pewnie tak zostanie, bo lubię swoje miasto. Z wykształcenia jestem historykiem. Marzyłam o prowadzeniu prac badawczych, ale trafiłam do szkoły. Miało to być zajęcie chwilowe, ale wciągnęło mnie tak bardzo, że spędziłam z młodzieżą ponad 20 lat.
Potrzebę pisania realizowałam w sposób najprostszy z możliwych – wymyślałam bajki dla swoich córek, a za pierwsze jakie odważyłam się wysłać na konkurs ogólnopolski, otrzymałam I nagrodę i tak się zaczęła moja przygoda z pisarstwem. Kolejno powstawały opowieści dla dzieci, młodzieży
i dorosłych: „Korniszonek”, „O, melba!”, „Stan podgorączkowy”, „Będę u Klary”, „Coś za coś”, „Opowieść z perłą w tle”, „Bajki dla dorosłych”,„Muchy
w butelce”, „Ada, strażniczka skarbu”, „Syn złodziejki”, Ale kino” i sporo innych. Za powieść „O melba” otrzymałam I nagrodę IBBY w 2002 roku. Były też inne nagrody, wśród nich nagroda im. Astrid Lindgren za „Kosmicznych wędrowców”. Ale największą jest to, że Czytelnicy chcą czytać moje książki.
Nadal lubię historię, lubię zwiedzać zabytki, lubię aurę tajemniczości, rzeczy niezwykłe, sprawy nie do końca wyjaśnione. Badaczem historii nigdy nie zostanę, bo zamiast siedzieć w archiwach, wolę zmyślać opowieści, które mogą, ale nie muszą się zdarzyć.


 
11.00 – 16.00 WSPÓLNY POKÓJ
KAWA I CZASOPISMA
+ WYSTAWY:

KRZYSZTOF ŻWIRBLIS: Nowe miasto (Wernisaż wystawy 6 września o godz. 18.00)
JOANNA ŁAŃCUCKA: Hafty, Studium Świętości
SŁAWEK DERA: Kolażówka
OLA WASILEWSKA: Brzydkie Sny
PAWEŁ KOZIOŁ: Kolaże, montaże
 

Staromiejski Dom Kultury

Piwnica Largactil, Rynek Starego Miasta 2
www.sdk.pl

11.00 – 16.00 Czytelnia u Baby JagiProwadzenie: Dorota Brodowska, Magdalena Luboradzka

 
Gdzie mieszka Baba Jaga? Co jada na obiad, w jaki sposób czaruje i jak to się stało, że w jej domu pojawił się czarny kot?
A przede wszystkim: skąd wzięła się ona sama i czy zawsze należy się jej bać…?
Poznajcie tajemnice czarownicy! Będziemy czytać, opowiadać, rysować, przygotowywać magiczne eliksiry i jeść przysmaki ze spiżarni Baby Jagi. Zapraszamy do jej niezwykłej siedziby, która na jeden dzień stanie się czytelnią, czarodziejskim laboratorium i miejscem pełnym niespodzianek dla dzieci i rodziców.
 

Magdalena Luboradzka
Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje jako terapeutka z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Współzałożycielka Instytutu Rozwoju Terapii Autyzmu.


 

Klub Księgarza Rynek Starego Miasta 22/24
 
13.00 – 14.30 OTWARTY TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA  

Galeria Czułość ul. Widok 5/7/9
18.00 CZYTANIE: Marcin Sendecki, Andrzej Sosnowski, Maciej Melecki, Adam Wiedemann
 

Marcin Sendecki (ur. 1967)
Poeta, mieszka w Warszawie. Ostatnio wydał wybór wierszy "Pamiątka z celulozy" (WBPiCAK, pod redakcją Pawła Mackiewicza).


Andrzeja Sosnowski
Poeta, tłumacz, jeden z redaktorów „Literatury na świecie”. Cały czas bydli i pracuje w Warszawie.


Maciej Melecki - ur. w 1969 r.
Autor tomów wierszy: Te sprawy (1995), Niebezpiecznie blisko (1996), Zimni ogrodnicy (1999), Przypadki i odmiany (2001), Bermudzkie historie ( 2005), Zawsze wszędzie indziej – wybór wierszy 1995 – 2005 (2008), Przester (2009), Szereg zerwań (2011), Pola toku (2013) oraz arkusza poetyckiego Podgląd zaniku (2014). Laureat Literackiej Nagrody Czterech Kolumn (2010) i Poetyckiej Nagrody Otoczaka `2009 – przyznawanej za najlepszy tom wierszy w danym roku (2010). Mieszka w Mikołowie.

\
 
19.00 KONCERT: MSUFASSP(Mega Super Ultra Funky American Sexy Sound Performance) Zbigniew Libera, Ewa Małas
 

 
Ewa Małas
Dyplomowana artystka multimedialna. Zajmuje się performance ulicznym, podróżowaniem, malarstwem i scenografią. Gra na saxofonie tenorowym.


 
19.30 PROJEKT: Kapibary (KPB)  
Gdy wrażliwość spotyka się z brutalnością. Gdy chamstwo spotyka się z kulturą. Gdy słowo spotyka się z nutą. To co? Nic dobrego z tego nie może wyjść. Krzyś Bąk i Kuba Przybyłowski (pseudo.) udowadniają, że to prawda.
Ekskluzywny projekt muzyczny dwóch najsłynniejszych warszawskich, acz nie pochodzących z Warszawy (Grudziądz, Ostrowiec) poetów. Projekt którym chcą udowodnić, że literę i nutę da się nagiąć do granic wytrzymałości niematerii.
 

Krzysztof Bąk
Rocznik 84, Ostrowiec Świętokrzyski, poeta, mieszka w Warszawie.


Kuba Przybyłowski (pseudo.)
urodzony w Grudziądzu, 9 miesięcy po wprowadzeniu Stanu Wojennego, księgarz, pisarz, redaktor, aktor, szansonista i copywriter. Żyje


 
20.00 CZYTANIE:
Bartosz Konstrat, Michał Czaja, Seweryn Górczak, Jakub Głuszak, Monika M. Błaszczak

 

Bartosz Konstrat
ur. 1977 w Lublinie, mieszka w Warszawie. Poeta, dramaturg, prozaik, tłumacz. Autor tomów wierszy: "thanatos jeans" (2005, nagroda główna
w konkursie im. Jacka Bierezina), "traktaty konstrat"(2008), "samochody i krew" (ha!art, 2009, nominacja do nagrody Silesius) i "dzika kość. encyklopedia utraconych szans"(2013, nagroda główna w konkursie im. Ratonia, nominacja do nagrody Silesius). Napisał również dramat "Powietrze. Opowieść o kraju i planecie" (premiera w teatrze Druga Strefa w Warszawie w 2013 roku). Publikuje również tłumaczenia poezje (m. in. w "Tyglu kultury" i "Arteriach").


Seweryn Gorczak
ur. 1991, Warszawiak, student historii UW. Publikowany w Odrze, Lampie, Wakacie i Fa-Arcie, laureat Połowu 2012. Ze Staromiejskim Domem Kultury związany od 2007.


Jakub Głuszak (1982)
Z wykształcenia rolnik i tłumacz, publikował wiersze i przekłady m.in. w "Wakacie" i "Ricie Baum", finalista "Połowu" Biura Literackiego w 2011 r., autor jednego z pierwszych polskich blogów artystycznych czescjacek.blog.pl. Mieszka w Chomentówku i Warszawie.


 
21.00 KONCERT: Black Coffee
Maciej Żychowicz - gitara, wokal; Stanisław Legus - Perkusja; Jakub Tyro-Niezgoda – Bas;
Tomasz Świtalski – sax (gościnnie)
 
Przez całe trzy lata działalności dostaliśmy tylko dwie recenzje. Łukasz Kamiński z "Gazety Wyborczej" napisał o nas "Porozumienie w jazgocie, hałasie i psychodelii". Z kolei redaktor z portalu wearefrompoland.blogspot.com zarzucił nam brak dobrych, rokenrolowych piosenek i napisał, że bycie "stylish" samo w sobie nie wystarczy. Generalnie zgadzamy się z jedną
i drugą. 
Ćwiczymy, nagrywamy, myślimy, pracujemy i pomieszkujemy w Czułości.
Czasem gra z nami Tomek Świtalski - obiecał zagrać i tym razem.
 

 

 
www.manifestacjepoetyckie.sdk.pl