Mroczny▒
kosmos
seminarium literaturoznawcze poświęcone nieprzejrzystości świata i filozofii nagiego życia w polskiej prozie powojennej Spotkania raz w miesiącu, Piwnica Largactil
5Czwartek, 14 czerwca, godz. 17.00 Prowadzenie: prof. Przemysław Czapliński

wstęp wolny

1 16 II 2012

Lektury kontekstowe

Leopold Buczkowski, Czarny potok
- L. Buczkowski, Proza żywa. Bydgoszcz 1986.
- L. Buczkowski, Z. Trziszka, Żywe dialogi. Bydgoszcz 1986.
- S. Buryła, Prawda mitu i prawda literatury. O pisarstwie Tadeusza Borowskiego i Leopolda Buczkowskiego. Kraków 2003 (tu rozdziały: Krwiogonia” świata, s. 135-165; Czarne dno wszelkiej możliwości, s. 166-187).
- E. Wiegandt, Leopolda Buczkowskiego „ostatnia Europa". W tejże: Austria Felix, czyli o micie Galicji w polskiej prozie współczesnej. Poznań 1988.
- zimą bywa się pisarzem… O Leopoldzie Buczkowskim. Red. S. Buryła, A. Karpowicz, R., Sioma. Kraków 2008.

Witold Gombrowicz, Kosmos
- K. Bartoszyński, „Kosmos” i antynomie; A. Okopień-Sławińska, Wielkie borgowanie czyli hipoteza jedności „Kosmosu”. W zbiorze: Gombrowicz i krytycy. Wybór i opracowanie Z. Łapiński. Kraków 1984.
- M.P. Markowski, Czarny nurt. Gombrowicz, świat, literatura. Kraków 2004.
- M. Werner, Wobec nihilizmu. Gombrowicz, Witkacy. Warszawa 2009 (tu cześć II: Witold Gombrowicz).

 

2 15 III 2012 _godz. 17:00

Lektury kontekstowe

Stanisław Lem: Solaris
Edward Stachura: Cała jaskrawość; Siekierezada

 

3 12 IV 2012 _godz. 17:00

Lektury kontekstowe

Marian Pankowski, Z Auszwicu do Belzen; Rudolf
- Polak w dwuznacznych sytuacjach. Z Marianem Pankowskim rozmawia Krystyna Ruta-Rutkowska. Warszawa 2000.
- Piotr Marecki, Nam wieczna w polszczyźnie rozróba! Marian Pankowski mówi. Kraków 2011.

Leo Lipski, Piotruś
- Hanna Gosk, Jesteś sam w swojej drodze. O twórczości Leo Lipskiego. Izabelin 1998 (tu: Świat przedstawiony – "ja". Reguły gry oraz Przypadek Piotruś. Bohater traumatyczny).

 

4 17 V 2012

Lektury kontekstowe

Tadeusz Konwicki, Wniebowstąpienie;

- Jakub Momro, Obowiązek pisania. W zbiorze: Kompleks Konwicki. Kraków 2010.
- Jan Walc, Tadeusza Konwickiego przedstawianie świata. Warszawa 2010 (tu rozdział II: Świadomość, s. 87-113).

Zyta Oryszyn, Historia choroby, historia żałoby, Wyd. Pomost, Warszawa 1992 (tu – do przeczytania wszystkie trzy prozy: Czarna iluminacja; Madam Frankensztajn; Historia choroby, historia żałoby).

- Mieczysław Orski, Inicjacje w czasach „hańby”. W tegoż: A mury runęły. Książka o nowej literaturze. Wrocław 1995.
- Arleta Galant, Dywersje Zyty Oryszyn. W zbiorze: Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma dwudziestoleciami.
Kraków 2011.

 

5 14 VI 2012

Marek Bieńczyk, Tworki

- Kazimiera Szczuka, Miłość w czasach Zagłady. "Tygodnik Powszechny" 1999, nr 27;
- Marek Zaleski, Jedyna instancja. O "Tworkach" Marka Bieńczyka. W zbiorze: Narracja i tożsamość (I).
Narracje w kulturze. Pod red. W. Boleckiego i R. Nycza. Warszawa 2005;
- Aleksandra Ubertowska, Zagłada jako katastrofa języka. W tejże: Świadectwo – trauma – głos. Literackie reprezentacje Holokaustu. Kraków 2007, s. 271-296.

Jarosław Marek Rymkiewicz, Kinderszenen

- Elżbieta Janicka, Mroczny przedmiot pożądania. O "Kinderszenen" raz jeszcze – inaczej.
"Pamiętnik Literacki" 2010, nr 4;
- Agata Bielik-Robson, Czy śmierć będzie nowym Bogiem Polaków? "Neewsweek" 2008 z 18.X: http://www.newsweek.pl/Europa/czy-smierc-bedzie-nowym-bogiem-polakow,43919,1,1.html