12 marca 2015, godz. 18.30 ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘
Kwartalnik Literacki Wakat/Notoria oraz Fundacja MAMMAL zapraszają na spotkanie
Z czego składa się dzieło?
Myślenie wobec tworzenia

Wprowadzenie do dyskusji wygłosi Mateusz Falkowski, autor książki Twórca i perspektywy (MAMMAL, Warszawa 2014).

W trakcie rozmowy spróbujemy się zastanowić, (a) czym jest naturalizm i dlaczego odgrywa tak istotną rolę w kształtowaniu się sztuki nowoczesnej, (b) do czego służy intuicja i jaki jest jej związek z uniwersum znaków, (c) w jaki sposób sztuka (m.in. literatura, kino) podchodzi do kwestii wpływu (także w sensie społecznego oddziaływania).

Proponowane rozdziały Twórcy i perspektyw:
1. Bernhard lub Pięć formuł filozoficznych, za pomocą których można scharakteryzować pisarstwo Joyce'a
2. Niejasno i wyraźnie. Cztery hipotezy o intuicji
3. Masyw i zdrada
DOWNLOAD

O książce Twórca i perspektywy:
Zbiór esejów poświęconych artystom, przedstawicielom różnych gałęzi sztuki (pisarzom, malarzom, reżyserom, muzykom, m.in. Bernhardowi, Joyce'owi, Herzogowi, Tsai Ming-Liangowi, Sobczykowi, Gouldowi), oraz filozofom (m.in. Nietzschemu, Leibnizowi). Każdy z twórców, a takim okazuje się nawet siedemnastowieczny polityk, kardynał de Retz, jest przede wszystkim twórcą perspektyw albo perspektywy: myślenia, działania, kreacji, percepcji, patrzenia na świat. Portrety układają się w spójną teoretyczną całość: wizję wieloperspektywicznej rzeczywistości, której niepodobna scalić w jedną formułę.

 

3 luty 2014, godz. 18.00 ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘
Ogród zoe-logiczny.
Strategie posthumanistyczne
w najnowszej literaturze

Dyskusja seminaryjna oraz prezentacja nowego numeru kwartalnika "Wakat/Notoria".

Sala konferencyjna klubu PAŃSTWOMIASTO, ul. Andersa 29, Warszawa

Podczas najbliższego spotkania, organizowanego przez Staromiejski Dom Kultury w Warszawie oraz redakcję "Wakatu" we współpracy z klubem PAŃTWOMIASTO, porozmawiamy o tym, w jaki sposób współczesna literatura uczestniczy w debacie nad przemianami relacji pomiędzy ludźmi a innymi zwierzętami i istnieniami, w jakim stopniu działa na rzecz przeobrażenia antropocentrycznego modelu kultury, w którym żyjemy, i czy może stanowić nowy głos w dyskusjach ekologów, ekohumanistów, bioetyków lub polityków. Spróbujemy zrekonstruować główne założenia, cele, ale również kontrowersje wynikające z podejścia posthumanistycznego, wiążąc zagadnienia filozoficzne z konkretnymi realizacjami tekstowymi. Przyjrzymy się nowym typom związków człowieka z innymi bytami a także płaszczyznom ich wzajemnego porozumienia/kohabitacji (w sferach "bios"/"zoe") we wspólnotach, projektowanych przez literaturę. Zapytamy, między innymi, za pomocą jakich narzędzi literatura podejmuje próbę zniesienia, przesunięcia lub "pofałdowania" granicy międzygatunkowej; które z jej strategii antropomorfizacyjnych konserwują raczej centralną pozycję człowieka w świecie, a które mają zdolność oddziaływania emancypującego głosy zwierzęcych aktantów; w jaki sposób narratywizuje ona kwestię przemocy w naturze i czy nie nazbyt często tę przemoc niekorzystnie naturalizuje?

Gościem specjalnym spotkania będzie Anna Barcz (IBL PAN).
Dyskusję poprowadzi Michał Kasprzak („Wakat”).

Ponadto w programie:
– prezentacja najnowszego numeru „Wakatu” (3-4/2013): DONOSY Z BLOCHOWISKA
– pokaz klipów autorstwa Oli Wasilewskiej do wierszy młodych polskich poetów i poetek

Spotkanie ma również na celu wspierać prace nad tworzeniem kolejnego numeru kwartalnika. Zapraszamy zarówno osoby zainteresowane współpracą z redakcją, jak i wszystkich, którzy chcieliby podzielić się swoimi uwagami na zaproponowany temat. Aby ułatwić Państwu aktywny udział w dyskusji seminaryjnej, na potrzeby edukacyjne udostępnimy skany tekstów, które będą omawiane podczas spotkania.

PROPONOWANE LEKTURY
- Amos Oz, "Nagle w głębi lasu", REBIS, Poznań 2006
- Wybór wierszy
- Przemysław Czapliński, "Literatura i życie. Perspektywy biopoetyki", [w:] "Teoria - Literatura - Życie", Wyd. IBL PAN, Warszawa 2012
- Rosi Braidotti, "Etyka stawania-się-niewykrywalnym", [w:] "Teorie wywrotowe. Antologia przekładów", rozdział II: "Rewolty"

Wydarzenie
na Facebooku

ZAPRASZAMY!!!

Anna Barcz – pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN; napisała pracę doktorską pod kierunkiem prof. Ryszarda Nycza na temat ekokrytyki w literaturze. Absolwentka w ramach MISH-u filozofii i anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Publikuje (m.in. w "Przeglądzie Filozoficzno-Literackim", "Anthropos?", "Tekstach Drugich"; teksty zagranicą) i prowadzi zajęcia dla studentów poświęcone estetyce i poetyce zwierząt w tekstach kultury.

Michał Kasprzak – ur. w 1981 r., krytyk literacki, poeta, studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Redaktor kwartalnika "Wakat". Sygnatariusz Manifestu Neolingwistycznego, autor tomiku poetyckiego "Bo on to zgubi" (Staromiejski Dom Kultury, Warszawa 2003). Szkice krytyczne publikował m.in. w "Lampie", "Studium", "Ha!arcie", "Odrze", "Toposie", "Witrynie Czasopism", antologii "Tekstylia" (Kraków, 2003) oraz przewodniku "Literatura polska 1989 – 2009" (Kraków, 2010). Współredaktor serii poetyckich wydawanych przez SDK. Stypendysta Miasta Warszawy oraz MKiDN w roku 2012. Mieszka w Warszawie.


Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

20 grudnia 2013, godz. 18.30 ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘
Między nami, zwierzętami…
Takim tytułem Monika Bakke opatrzyła swoje rozważania "O emocjonalnych związkach między ludźmi i innymi zwierzętami", wyprowadzając jednocześnie czytelnika poza obszar antropocentrycznie ufundowanych hierarchii wszelkich istnień w świecie – ku afektywnej wymianie i solidarności międzygatunkowej. Podczas kolejnego otwartego seminarium, prowadzonego przez redakcję "Wakatu", zapytamy o historyczne, religijne, filozoficzne uwarunkowania różnych form dominacji człowieka nad innymi bytami, powodujących cierpienie tych ostatnich,
a także o znaczenie kulturowe takich zachowań, jak zabijanie lub zjadanie zwierząt jako "obcych". Zastanowimy się, jakim postawom etycznym patronuje popularyzowane ostatnio w naukach humanistycznych podejście nieantropocentryczne i posthumanistyczne oraz na jakich przesłankach moglibyśmy budować nowej jakości relacje
z nie-ludzkimi innymi. Przede wszystkim zaś wsłuchamy się w głos literatury, wołającej o poszerzanie ludzkiego kolektywu o radykalnie odmienne byty.
Zapraszamy zarówno osoby zainteresowane współpracą z naszym pismem, jak i wszystkich, którzy chcieliby podzielić się swoimi przemyśleniami na zaproponowany temat.

Wstęp wolny!

Lektury
  John Maxwell Coetzee, „Żywoty zwierząt”, Świat Książki, Warszawa 2004
  Monika Bakke, "Między nami zwierzętami. O emocjonalnych związkach między ludźmi i innymi zwierzętami", [w:] „Teksty Drugie”,
nr 1-2/2007

  Olga Tokarczuk, „Maski zwierząt”, [w:] Tejże, „Moment niedźwiedzia”, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012
  Wybór wierszy

Wspomagająco
  Olga Tokarczuk, „Prowadź swój pług przez kości umarłych”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009
  "Teksty Drugie", nr 1-2/2013: "Pozaludzkie/arcyludzkie" (m.in.: Grzegorz Grochowski "Ubi Leones"; Aleksandra Ubertowska, "Natura u kresu (ekocyd). Podmiotowość po katastrofie"; Anna Barcz, "Posthumanizm i jego zwierzęce odgłosy w literaturze"; Anna Barcz, "Zwierzęta mają głos")
  Monika Bakke, „Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010(m.in.: "Stawanie się (ze) zwierzętami")
 "Teorie wywrotowe. Antologia przekładów", rozdział II: "Rewolty", red. Agnieszka Gajewska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2013 (Donna Haraway, "Manifest gatunków stowarzyszonych"; Rosi Braidotti, "Etyka stawania-się-niewykrywalnym")

Teksty w „Wakacie” powiązane z tematem
  Aleksandra Maria Bilewicz, "Obiady, na których nas nie będzie"
  Katherine Larson, Wiersze
  Joanna Bednarek, "Oikologia: od abstrakcji do metafizyki empirycznej"
  Urszula Pawlicka, "Na marginesie rozważań o literaturze cyfrowej w kontekście posthumanizmu"

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

25 października 2013 r., godz. 18.00 ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘
Ślady przyszłości.
Antycypacje nowych horyzontów świata
w koncepcji Ernsta Blocha.

Redakcja "Wakatu" zaprasza na pierwsze w tym sezonie seminarium krytyczne, poświęcone zagadnieniom utopii immanentnej w filozofii Ernsta Blocha oraz humanistyce pozytywnej. Gościem specjalnym spotkania będzie prof. dr hab. Anna Czajka-Krzyżanowska – tłumaczka oraz wybitna znawczyni koncepcji niemieckiego filozofa. Spotkanie poprowadzą redaktorzy "Wakatu" – Michał Czaja oraz Michał Kasprzak. Szczególnie zapraszamy osoby zainteresowane współpracą z redakcją w zakresie pisania tekstów krytycznych, ale także wszystkich, którzy chcieliby podzielić się swoimi przemyśleniami na zaproponowany temat.

Sugerowane lektury
  Ernst Bloch, Ślady, przeł., opr. oraz wstępem opatrzyła Anna Czajka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Seria: Hermeneia, Kraków 2012 (Anna Czajka, Wstęp; fragmenty Śladów)
  Anna Czajka, Człowiek znaczy nadzieja. O filozofii Ernsta Blocha, Wydawnictwo FEA, Warszawa 1991
 O polityce jako sztuce możliwości – z Ernstem Blochem wywiad przeprowadza redakcja pisma „Notizen”, Tybinga 1962, tłum. Anna Czajka-Krzyżanowska, Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej, Warszawa 2010.
  Ernst Bloch, Oblicze woli, tłum. Anna Czajka-Krzyżanowska, Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej, Warszawa 2010.
Anna Czajka-Krzyżanowska, Rozmowa z Karolą Bloch, Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej, Warszawa 2010.
  Andrzehj Nowicki, Portret ergantropijny Ernsta Blocha (1885–1977), [w:] „Res Humana”, nr 4-5/2009, s. 27-30.

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 
Warsztat krytyczny Wakatu
przeznaczony dla początkujących krytyków oraz publicystów

Prowadzenie: Michał Kasprzak
Wstęp wolny
X

 Bogdan Banasiak, De interpretatione. Deleuze versus Derrida, [w:] „Nowa Krytyka” [on-line], 2002/13.
 Stanley Fish, Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane, przekład zbiorowy, Kraków 2002 (tu rozdziały: Jak rozpoznać wiersz, gdy się go widzi, s. 81-98; Zmiana, s. 251-276)
 Andrzej Sosnowski, Wiersz dla Françoise LacroixMałe dewastacje, [w:] tegoż, Dożynki. 1987 – 2003, Wrocław 2006
 Jacek Gutorow, Urwany ślad. O wierszach Wirpszy, Karpowicza, Różewicza i Sosnowskiego, Wrocław 2007 (tu: Kilka słów na początek, s. 5-9; Dziesięć przykazań dla przyszłego czytelnika książek Witolda Wirpszy, s. 13-22)


Lektury nieobowiązkowe

 Paweł Dybel, Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera, Kraków 2004 (tu Część I, Rozdział I: Filozoficzna hermeneutyka Gadamera jako fenomenologia, s. 42-68; Rozdział II: Gadamer i Heidegger. Od hermeneutyki bycia do hermeneutyki filozoficznej, s. 69-89)

 

2 24 IV 2012 (godz. 18:00)

 Anna Kałuża, Cień wielkiego czarnoksiężnika – społeczny porządek przestrzeni publicznej, [w:] tejże, Wielkie wygrane. Wspólne sprawy poezji, krytyki i estetyki, Mikołów 2011
 Anna Kałuża, W powietrzu [fragment], [w:] jw.

 

3 31 IV 2012 (godz. 18:00)

,
 
,